A qui reclamar davant un impagat?

Post 13 of 434

De vegades es pot reclamar no només contra el deutor principal

El primer responsable és el deutor principal. Si es tracta d’una persona física, en general respon amb tot el seu patrimoni present o futur (i tant el del negoci com el particular). Si es tracta d’una persona jurídica (una SA o un SL), només respon dels deutes fins on abast el patrimoni de la societat, i això no afecta el patrimoni dels socis.

ebs

No obstant això, de vegades hi ha altres persones que poden arribar a ser responsables del pagament. Per exemple:

  • El fiador, si n’hi ha. Es tracta de la persona que de manera voluntària ha consentit a respondre pel deutor principal (en cas d’incompliment d’aquest).
  • Els administradors, si el deutor és una societat. De vegades la llei s’atribueixi una responsabilitat directa (per exemple, per no haver efectuat determinades actuacions si les pèrdues de la societat són molt elevades). També poden respondre si han actuat de forma negligent i pot demostrar la relació causa-efecte entre aquesta actuació negligent i l’impagament del deute.
  • Si el deutor ha desaparegut però hi ha indicis que continua l’activitat sota una altra titularitat (per exemple, a través d’una altra SL), en alguns casos també pot demandar a aquesta última.

Reclamació
Els nostres professionals poden ajudar a renegociar el cobrament dels impagats i, si escau, a reclamar davant els tribunals.

Font: Indicator

Menu