Acomiadament de treballadors en IT

Post 66 of 260

Sigui cautelós; en alguns casos pot ser nul.

Si la seva empresa vol acomiadar un treballador que està de baixa, no es precipiti. Pensi que l’acomiadament es pot declarar nul (de manera que quedarà obligat a readmetre a l’afectat i a pagar-li els salaris meritats des de la data de l’acomiadament fins a la data de la sentència) si es compleixen els següents requisits:

  • Si la baixa del treballador és de llarga durada. És a dir, si pot prolongar significativament i mèdicament no se sap quan es produirà la recuperació de l’afectat.
  • Si els indicis que la baixa serà duradora ja existeixen a la data en què s’efectua l’acomiadament.

despido-it

En aquests casos convé ser cautelós. Per evitar la nul·litat de l’acomiadament, verifiqui si pot justificar-ho per causes disciplinàries o objectives alienes a la situació d’IT.

NUL·LITAT. Si es compleixen els dos requisits indicats, una IT es pot equiparar a una discapacitat. Per això, l’acomiadament podria ser declarat nul, amb obligació de readmetre a l’afectat.

Analitzarem si l’acomiadament es pot acabar declarant nul, i l’ajudarem a redactar la carta d’acomiadament en el cas que aquest sigui viable.

Font: Indicator

Menu