Activitat compatible amb la jubilació al 100%

Post 98 of 226

Conegui en detall una de les mesures estrella de la nova Llei d’Autònoms.

La nova Llei d’Autònoms ja s’ha publicat. I una de les novetats més comentades és la possibilitat que tenen els autònoms de compatibilitzar l’exercici de la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensió. A aquests efectes:

  • Actualment es permet compatibilitzar una feina (per compte propi o aliè) amb el cobrament del 50% de la pensió de jubilació (aquesta modalitat es coneix com “jubilació activa”). Per a això, l’accés a la pensió s’ha de produir un cop assolida l’edat legal de jubilació i, a més, el treballador ha d’haver cotitzat el nombre mínim d’anys necessaris per poder accedir a la pensió amb el 100% de la base reguladora.
  • A partir d’ara, la jubilació activa no es modifica per als empleats per compte aliè. No obstant això, la llei ha millorat aquesta possibilitat per als autònoms. Ara, si un autònom té contractat almenys a un empleat per compte aliè, podrà compatibilitzar la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensió (sempre que compleixi la resta de requisits d’edat i cotitzacions indicats).

jubilacion-activa

No obstant això, aquesta millora no resulta aplicable per als autònoms societaris (els autònoms que es donen d’alta en el RETA per tenir el control del seu SL i treballar-hi). Això és a causa que és la societat la que contracta als treballadors (i no l’autònom), de manera que l’autònom no pot complir el requisit de tenir contractat almenys a un empleat.

Edat de jubilació. Al 2017 l’edat de jubilació és de 65 anys i 5 mesos, o de 65 si s’han cotitzat 36 anys i 3 mesos o més. D’altra banda, per poder accedir a una pensió amb el 100% de la base reguladora, s’han d’haver cotitzat 35 anys i 6 mesos.

Si s’apropa a l’edat de jubilació, passi per les nostres oficines. Tant si cotitza en el RETA com en el Règim General, verificarem si té dret a gaudir d’aquest benefici.

Font: Indicator

Menu