Actualitat

Venda a el públic i contracte de lloguer

Venda a el públic i contracte de lloguer

Vegi els seus drets si el propietari no vol renovar el lloguer Si el propietari d’un local de negoci no vol renovar el contracte de lloguer, l’arrendatari pot tenir dret a una indemnització si es donen, entre d’altres, els següents requisits: Que durant els últims cinc anys s’hagi realitzat al local una activitat comercial de…

Regularització de pèrdues

Regularització de pèrdues

Hi ha una opció per evitar els costos de notari i registre Si una empresa reflecteix pèrdues en el seu balanç, pot tenir problemes per accedir a finançament, o per aconseguir un contracte important. I per fer desaparèixer aquestes pèrdues l’habitual és que els socis facin una aportació de capital. No obstant això, hi ha…

Previsions per si ven la seva empresa

Previsions per si ven la seva empresa

Si té socis minoritaris, prevegi què passarà si sorgeix l’oportunitat de vendre-la L’existència de socis minoritaris pot ser un inconvenient si en el futur un tercer inversor s’interessa per la seva empresa. Pot ocórrer, per exemple, que a aquest inversor només li interessi la empresa si adquireix el 100% de l’capital, i que aquesta operació…

Marques: compte amb els fraus

Marques: compte amb els fraus

Estigui atent si li sol·liciten l’ingrés d’alguna quantitat L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha publicat un advertiment sobre una carta fraudulenta que estan rebent titulars o sol·licitants de marques, en la qual se’ls sol·licita l’ingrés d’una “quota”. Aquest tipus de frau ja s’ha produït en altres ocasions (Aprofitant que la direcció de l’sol·licitant…

Participacions privilegiades

Participacions privilegiades

L’atribució de privilegis està permesa per la llei Aquests privilegis poden estar justificats, per exemple, perquè el titular de les accions o participacions ha pagat una prima superior per entrar al capital de la societat, o perquè assumeix un risc superior per invertir en una de les fases més primerenques de la vida de l’empresa,…

Complement de la pensió

 Complement de la pensió

Alternatives per complementar la seva pensió de jubilació L’accés a la jubilació sol comportar una reducció de ingressos, especialment en el cas d’autònoms que han cotitzat sobre bases baixes. Doncs bé, hi ha alternatives que, amb costos fiscals molt ajustats, permeten obtenir fons per a complementar la pensió de jubilació. Per exemple: La venda de…

DECLARACIÓ DE RENDA ( EXERCICI 2019 )

DECLARACIÓ DE RENDA ( EXERCICI 2019 )

Des del dia 4 de Maig al 30 de Juny estem en la campanya de renda corresponent a l’any 2019. Li recordem breument algunes dades que poden ser del seu interès. Documentació mínima necessària per realitzar la seva declaració: En cas de no haver fet la renda al nostre despatx l’any anterior, models 4 últims…

Venda d’accions cotitzades

Venda d'accions cotitzades

Si va a vendre accions cotitzades, analitzi abans el seu IRPF Si vostè és titular d’accions que cotitzen en borsa i es planteja la venda d’algunes d’elles, abans de fer-ho tingui en compte les conseqüències que això suposarà en el seu IRPF: Si la venda li genera guanys, aquestes tributaran en el seu IRPF a…

Pla de control tributari 2020

Pla de control tributari 2020

Vegi les directrius que aplicarà la Inspecció Tributària el 2020 Vegi les línies d’actuació que durant el 2020 durà a terme la AEAT per perseguir el frau fiscal: Es potenciaran les plataformes d’assistència virtual, es facilitaran dades fiscals per emplenar l’impost sobre societats i es desenvoluparà un servei d’ajuda per al model 303. Es seguirà actuant sobre…

Jubilació i pla de pensions

Jubilació i pla de pensions

Planificar correctament els cobraments pot reduir l’IRPF Les prestacions derivades d’un pla de pensions tributen en l’IRPF com a rendiments de la feina. I les que procedeixin de aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006 i es retirin en forma de capital gaudeixen d’una reducció de l’40%. Doncs bé, escollir el moment exacte…

Menu