Actualitat

Comptes amb socis i administradors

Comptes amb socis i administradors

En tancar els comptes de la seva empresa comprovi el saldo d’aquest compte. En moltes societats els socis aporten fons per solucionar problemes puntuals de tresoreria, que es recullen en la comptabilitat dins del compte amb socis i administradors. No obstant, si la societat no pot retornar aquestes aportacions, és freqüent que aquest saldo es…

Declari correctament les vendes d’accions

Declari correctament les vendes d'accions

Calculi correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar en el seu IRPF. Si l’any passat va vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenti la seva declaració d’IRPF haurà de declarar en el seu IRPF un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició: Com a valor de transmissió,…

Acumulació del crèdit formatiu

Acumulació del crèdit formatiu

És possible acumular el crèdit al dels dos anys següents. Cada any, la seva empresa disposa d’un crèdit per gastar en cursos formatius per als seus empleats. En concret: La quantia d’aquest crèdit depèn de la mida de la seva empresa i de les cotitzacions efectuades per formació professional en l’any anterior. Per exemple, si…

Informació sobre lloguers turístics

Informació sobre lloguers turístics

Les plataformes d’Internet han d’informar a Hisenda. Si vostè és propietari d’un habitatge que lloga per temporades a través d’alguna de les plataformes col·laboratives de lloguer de vacances existents a Internet, sàpiga que a partir de 2018 aquestes plataformes han de presentar declaracions periòdiques dels lloguers en què han intermediat. Entre altres dades, les plataformes…

Amortització per torns

Amortització per torns

A la seva empresa hi treballen més de vuit hores diàries? En general, els coeficients d’amortització aprovats per Hisenda s’han calculat tenint en compte que els actius s’utilitzen només durant un torn de treball. Per això, quan determinats actius s’estan utilitzant durant més d’un torn de treball, poden ser amortitzats de forma més ràpida mitjançant…

Millores en els xecs restaurant

Millores en els xecs restaurant

A partir de 2018, el límit dels xecs restaurant s’amplia a 11 euros. A partir d’aquest any, l’import màxim dels xecs restaurant que la seva empresa pot lliurar als seus treballadors sense que aquests hagin de tributar en el seu IRPF ha augmentat fins als 11 euros (fins al 2017 la quantia exempta d’IRPF era…

Inspecció de les bonificacions

Inspecció de les bonificacions

La Seguretat Social està controlant la correcta aplicació dels incentius. El 2015 i 2016 van entrar en vigor dues bonificacions –que els contractes que se signen ara ja no poden aplicar– que exigien que el nou contracte suposés un increment del nivell d’ocupació total i del nivell d’ocupació indefinida. A més, les empreses que es…

Un delegat de protecció de dades?

Un delegat de protecció de dades?

Comprovi si la seva empresa ha de tenir un delegat. El proper mes de maig començarà a aplicar-se una nova normativa en matèria de protecció de dades personals. I una de les novetats introduïdes per aquesta normativa és que algunes empreses han de tenir un delegat de protecció de dades: Aquest delegat podrà ser un…

Com puc reclamar?

Com puc reclamar?

Quan els deutors intenten eludir el pagament dels seus deutes… Segurament haurà sentit casos de deutors que utilitzen alguna d’aquestes estratagemes per no pagar als seus creditors: De vegades, el que fan és desprendre dels seus béns i els posen a nom de tercers de la seva confiança (per exemple, d’un familiar). O també és…

Augment de base i major pensió

Augment de base i major pensió

Si és autònom, potser li interessi pujar la seva base de cotització. Si vostè és autònom, sàpiga que les condicions d’accés a la jubilació són similars a les del Règim General. Per exemple: L’edat de jubilació augmenta cada any fins al 2027, moment en què aquesta edat serà de 67 anys. Això no obstant, si…

Menu