Actualitat

Agent o venedor en plantilla?

Agent o venedor en plantilla?

Quina de les dues alternatives surt més a compte? Quan una empresa vol ampliar les seves vendes a zones en les que no està present, sol plantejar-se si és millor fer-ho amb una xarxa de venedors propis o mitjançant agents comercials independents. En aquest sentit: Els agents comercials són professionals independents que solen anar a…

Estalviï impostos en tancar els seus comptes

Estalviï impostos en tancar els seus comptes

Quan tanqui els seus comptes, no es deixi cap despesa per comptabilitzar. En tancar els comptes de l’exercici 2018 de la seva empresa, recordeu comptabilitzar totes aquelles despeses que li permetin reduir el resultat comptable i tributar menys quan presenti l’Impost sobre Societats: Amortitzacions. Comptabilitzi l’amortització de tots els seus actius i recordi que determinats actius…

Prestació de maternitat exempta

Prestació de maternitat exempta

Sol·liciti la devolució de l’IRPF satisfet en excés. Com haurà llegit a la premsa, el Tribunal Suprem ha reconegut que les prestacions per maternitat estan exemptes de tributar en l’IRPF (en contra del criteri que Hisenda havia mantingut fins ara). Per tant, si en els últims quatre anys (2014, 2015, 2016 o 2017) vostè o…

V Fòrum EBS pel creixement personal i empresarial

V Fòrum EBS pel creixement personal i empresarial

Bones Pràctiques pel tancament de l’exercici 9:15 Recepció Assistents 9:30-10:15 Mesures per estalviar impostos a final d’any Xavier Sarri, EBS Consulting 10:15-10:30 Gestió amb el nou Sage One Joan Granero, Sage 10:30-11:00 Aspectes Fiscals de Sistemes de Previsió Social Eva Gutierrez, Planificadora Patrimonial BBVA Xavier Cuartero Gine, Gestor de Banca Personal BBVA 11:00-11:30 Cafè –…

Pagui menys en l’IRPF de 2018

Pagui menys en l'IRPF de 2018

Prengui mesures abans que acabi l’any per reduir la seva tributació. Ara que s’acosta el final de l’any, recordeu que encara pot prendre mesures que li permetin tributar menys en la declaració d’IRPF de 2018: Aporti diners al seu pla de pensions. Les quantitats que aporti (fins a 8.000 euros anuals) es restaran de la…

Familiars a l’empresa

Familiars a l'empresa

Utilitzeu el protocol familiar per regular l’accés. A les empreses familiars, és habitual que els fills dels socis fundadors s’incorporin al dia a dia del negoci quan tenen edat per a això, i que acabin ocupant càrrecs directius. Però això pot generar tensions (si no tenen la formació necessària, o perquè s’incorporen els fills d’un…

Comproveu l’aval

Comproveu l'aval

Verifiqui que no tindrà problemes per cobrar-lo. En els arrendaments d’immobles és habitual que el propietari sol·liciti, a més de la fiança, un aval bancari que garanteixi el pagament de les rendes mensuals. Així mateix, en algunes operacions comercials també és habitual formalitzar avals (per exemple, en els contractes de subministrament). Doncs bé, si en…

Novetats en el “Tax Free”

Novetats en el "Tax Free"

Vegeu els canvis en la devolució d’IVA a viatgers. Si vostè és propietari d’un comerç de venda al públic, sàpiga que s’han introduït importants novetats que afecten les devolucions d’IVA a persones de fora de la Unió Europea (l’anomenat “Tax Free”): En primer lloc, s’ha eliminat l’import mínim que existia per a aquestes devolucions. A…

Revisió del correu electrònic

Revisió del correu electrònic

Pot accedir al seu contingut? En ocasions, els treballadors utilitzen el correu electrònic de l’empresa de forma incorrecta: per xerrar amb altres empleats, per a ús personal, o fins i tot per a activitats que podrien ser susceptibles d’acomiadament (passant dades a la competència o assetjant a un company, per exemple ). Doncs bé, és…

Retard amb la devolució

Retard amb la devolució

Si Hisenda triga més de sis mesos, exigeixi interessos. Si vostè va presentar la seva declaració d’IRPF amb resultat a retornar i transcorreguts sis mesos des de la fi del termini per declarar (és a dir, des del 2 de juliol de 2018) Hisenda no emet ordre de pagament, tindrà dret a cobrar interessos de…

Menu