Actualitat

Ajorni l’IVA de les seves importacions

Ajorni l'IVA de les seves importacions

Al novembre pot acollir-se al règim d’ajornament. Si la seva empresa importa mercaderies, en retirar-les de la duana ha de satisfer l’IVA i els aranzels que siguin aplicables. Aquest mecanisme suposa un cost financer per a la seva empresa, que es veu obligada a pagar l’IVA de forma anticipada, sense poder deduir fins a la declaració…

Amortitzacions d’anys anteriors

Amortitzacions d'anys anteriors

Si ha oblidat computar alguna amortització en anys anteriors, dedueixi-la ara. Pot passar que en anys anteriors la seva empresa hagi deixat de comptabilitzar l’amortització d’alguns actius, o que els hagi amortitzat per sota dels coeficients mínims. En aquest cas, pot comptabilitzar ara l’amortització no computada i deduir-se en l’Impost sobre Societats? Doncs bé, la…

Només per via electrònica

Només per via electrònica

Comuniqui amb l’AEAT només per via electrònica. Des de fa ja uns anys, la seva societat està obligada a presentar totes les seves declaracions tributàries i a rebre les seves notificacions per via electrònica. Doncs bé, des del 2 d’octubre aquesta obligació s’ha estès també a totes les seves relacions amb les administracions públiques. Així…

Notificacions del Cadastre

Notificacions del Cadastre

El Cadastre està notificant canvis en els valors cadastrals. El Cadastre està duent a terme una campanya de recerca (mitjançant fotos aèries, tècnics a peu de carrer …) l’objectiu és “aflorar” obres no declarades i així augmentar el valor cadastral dels immobles afectats. Quan detecta un immoble que “no està al dia” no imposa cap…

Tributi menys en l’IRPF del 2016

Tributi menys en l'IRPF del 2016

Actuï abans de final d’any per pagar menys en la declaració de renda del 2016. Ara que s’acosta el final de l’any, recordeu que disposa de dues alternatives per reduir la seva tributació en l’IRPF del 2016: Pot aportar diners al seu pla de pensions fins al límit de 8.000 euros. Gràcies a això, les…

Deteriorament per factures o crèdits impagats

Són deduïbles si la seva empresa té alguna factura impagada i han transcorregut més de sis mesos des del seu venciment, o si ha reclamat per via judicial, arbitral o notarial contra el deutor, també si aquest entra en concurs. Podrà deduir-se en el seu Impost sobre Societats la corresponent despesa per deteriorament de crèdits…

Sobre el “fluxe de finançament”

Sobre el "fluxe de finançament"

  D’ara endavant, els bancs hauràn de preavisar les empreses (incloent autònoms) de que no s’estendrà al “fluxe de finançament”, o que el reduiràn un 35% o més. Aquesta notificació serà de tres mesos d’antelació a la vencimiento. Per a aquest propòsit, ”fluxe de finançament” és el conjunt de productes de finançament que l’empresa ha contractat (Pòlissa…

Novetats per Entitats sense ànim de lucre

A partir de l’u de gener de 2015, entra en vigor la Llei 27/2014 de la anomenada Reforma Fiscal, incrementat les obligacions fiscals, comptables i d’informació de les entitats sense ànim de lucre (Clubs esportius, Associacions, AMPA, …). En fiscalitat, s’estableix l’obligació de presentar l’ Impost de Societats a les entitats amb un volum d’operacions…

“Venimos a verle”. Edició Març-Abril, 2015

“Venimos a verle”. Edició Març-Abril, Ja tenim a la seva disposició en lliure descarrega la nostra publicació informativa “Venimos a verle” corresponent a Març-Abril. Descarregui-la i faci un cop d’ull!

“Venimos a verle”, dossier informatiu

“Venimos a verle”. Edició Gener-Febrer Ja tenim a la seva disposició en lliure descarrega la nostra publicació informativa “Venimos a verle” corresponent a Gener-Febrer. Descarregui-la i faci un cop d’ull!

Menu