Actualitat

Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones

Model 347 - Declaració Anual d'Operacions amb terceres persones

Recordar-vos que durant aquest mes de febrer s’ha de presentar el Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones. ESTAN OBLIGATS: Els empresaris i professionals que durant l’exercici hagin realitzat operacions, amb una mateixa persona o entitat, que en el seu conjunt superin l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs, o que tinguin cobraments en…

Té filials amb pèrdues?

Té filials amb pèrdues?

La normativa ha canviat amb efectes per a aquest mateix any. Quan una societat té una filial amb pèrdues, en moltes ocasions pot comptabilitzar un “deteriorament de valor” de la seva participació en aquesta filial: Des de 2013 aquests deterioraments no es consideren fiscalment deduïbles (fins 2012 sí que ho eren). Si la filial es…

Notícies d’interès Gener de 2017

Notícies d'interès Gener de 2017

Les novetats de la PAC per a aquesta campanya La principal modificació és que es suprimeixen els requisits per a ser agricultor actiu, dirigint les ajudes a aquelles persones que exerceixin activitat agrària… Per llegir la notícia completa en format revista interactiva fer clic aquí. El sector porcí espanyol segueix en ratxa Després de tancar…

Dividends privilegiats

Dividends privilegiats

En les SA i SL poden crear-se títols amb dividend privilegiat. Com a regla general, el dret a cobrar dividends és proporcional al percentatge de capital de cada soci. Tanmateix, la llei permet crear accions o participacions privilegiades, que donen dret a cobrar un dividend preferent. En aquest cas: Si hi ha beneficis repartibles, la…

Necessito un distribuïdor a l’estranger

Necessito un distribuïdor a l'estranger

Abans de contractar un distribuïdor a l’estranger, prengui algunes cauteles… Moltes empreses comencen a vendre els seus productes a l’estranger a través de distribuïdors radicats en aquests països. Doncs bé, si vostè també té previst fer-ho tingui en compte algunes qüestions: Cerca. Tant l’ICEX com les cambres de comerç tenen serveis per a localitzar distribuïdors i…

Consumidors i garanties

Consumidors i garanties

Si ven a consumidors finals, recordi els seus drets. Si ven els seus productes a consumidors finals, recordi que vostè respon dels defectes que es manifestin en el producte en els dos anys següents al lliurament. A més, si el producte és defectuós el consumidor pot optar entre exigir que es repari o que se…

Pactes de no competència

Pactes de no competència

Li interessa signar-los amb els seus empleats més qualificats. Si una empresa vol impedir que un empleat li faci la competència quan rescindeixi el seu contracte, pot fer-ho. Per això haurà de signar un pacte de no competència amb el treballador afectat. A aquests efectes: Si se signa el pacte, el treballador no podrà anar-se’n…

Ajorni l’IVA de les seves importacions

Ajorni l'IVA de les seves importacions

Al novembre pot acollir-se al règim d’ajornament. Si la seva empresa importa mercaderies, en retirar-les de la duana ha de satisfer l’IVA i els aranzels que siguin aplicables. Aquest mecanisme suposa un cost financer per a la seva empresa, que es veu obligada a pagar l’IVA de forma anticipada, sense poder deduir fins a la declaració…

Amortitzacions d’anys anteriors

Amortitzacions d'anys anteriors

Si ha oblidat computar alguna amortització en anys anteriors, dedueixi-la ara. Pot passar que en anys anteriors la seva empresa hagi deixat de comptabilitzar l’amortització d’alguns actius, o que els hagi amortitzat per sota dels coeficients mínims. En aquest cas, pot comptabilitzar ara l’amortització no computada i deduir-se en l’Impost sobre Societats? Doncs bé, la…

Només per via electrònica

Només per via electrònica

Comuniqui amb l’AEAT només per via electrònica. Des de fa ja uns anys, la seva societat està obligada a presentar totes les seves declaracions tributàries i a rebre les seves notificacions per via electrònica. Doncs bé, des del 2 d’octubre aquesta obligació s’ha estès també a totes les seves relacions amb les administracions públiques. Així…

Menu