Actualitat

Devolució de clàusules sòl

Devolució de clàusules sòl

La recuperació dels interessos pot tributar en l’IRPF. Si va signar una hipoteca amb clàusula sòl i l’any passat el banc li va tornar els interessos satisfets en excés, sàpiga que el seu IRPF pot quedar afectat: Si va destinar els diners a adquirir un immoble per a ús particular (habitatge habitual o segona residència),…

Protecció de dades: canvis a la vista

Protecció de dades: canvis a la vista

Avancis a alguns canvis previstos per 2018. La normativa de protecció de dades canviarà a partir de maig del 2018. No obstant això, alguns dels canvis previstos ja poden començar a aplicar-se ara: S’amplia la informació que s’ha de donar als afectats. Per exemple: s’ha d’indicar el termini durant el qual es conservaran les dades,…

Paternitat de quatre setmanes

Paternitat de quatre setmanes

S’ha ampliat la durada del permís. Si algun dels seus treballadors té un fill, la llei li permet exercir els següents drets: Després del naixement, tindrà dret a gaudir d’un permís retribuït de dos dies naturals (tot i que el conveni col·lectiu pot fixar una durada superior).En tractar-se d’un permís retribuït, els costos salarials d’aquests…

Jubilació el 2017

Jubilació el 2017

Si algun empleat es vol jubilar el 2017, a quina edat podrà fer-ho? L’edat de jubilació va augmentant cada any de manera gradual fins a l’any 2027, moment en què la jubilació serà possible als 67 anys (o als 65 si en aquest moment el treballador acredita 38 anys i sis mesos cotitzats). Així doncs,…

Obres i tipus reduït

Obres i tipus reduït

Algunes obres en habitatges porten un IVA del 10%. Si vol realitzar obres en el seu habitatge, recordeu que en determinats casos pot exigir al contractista que li repercuteixi un IVA del 10%, en lloc del 21%, la qual cosa li permetrà suportar un menor cost. Això és possible en les següents obres: Obres menors…

Requisits per a ser PIME

Requisits per a ser PIME

Quins requisits ha de complir per a ser PIME? Perquè una empresa sigui de reduïda dimensió i pugui gaudir dels incentius fiscals aplicables en aquests casos (llibertat d’amortització per creació d’ocupació, amortització doble …), cal que la seva xifra de negocis en l’exercici anterior hagi estat inferior a deu milions d’euros. No obstant això, hi…

Nous terminis d’enviament de factures

Nous terminis d'enviament de factures

Envieu les factures abans del dia 16 del mes següent. A partir de 2017 les factures s’han de remetre abans del dia 16 del mes següent al de realització de l’operació. És a dir, a partir d’ara el termini màxim per expedir i remetre les factures és el mateix (fins 2016, les empreses disposaven d’un…

Traspassos entre fons d’inversió

Traspassos entre fons d'inversió

El traspàs entre fons d’inversió no tributa. Un dels avantatges dels fons d’inversió és que, en traspassar els diners d’un fons a un altre, l’inversor no ha de tributar en l’IRPF pels guanys que s’hagin acumulat (només ha de tributar per elles quan vengui definitivament les seves participacions, de manera que la seva tributació es…

Sabies que…?

Sabies que...?

…som agents de Mapfre …Mapfre comercialitza assegurances de crèdit (COBRAMENT) a travès de l’empresa Solunión, de la qual és sòcia al 50%? …tenen informes d’empreses que representen el 92% del PIB mundial? …assegurem risc, no facturació. Tot el que no representi un risc per l’empresa queda exclòs d’assegurança, solament es contemplaria vendes a crèdit, podent…

Plusvàlua inconstitucional

Plusvàlua inconstitucional

Les vendes amb pèrdues no tributen per la plusvàlua municipal. Com haurà llegit a la premsa, els venedors d’immobles només estan obligats a satisfer l’impost sobre la plusvàlua municipal si entre la data d’adquisició i la data de transmissió aquests immobles han augmentat realment el seu valor. Per tant: A partir d’ara, si una persona…

Menu