Actualitat

Vendes per Internet a particulars

Vendes per Internet a particulars

Recordeu on ha de declarar l’IVA. Cada vegada hi ha més empreses que venen els seus productes per Internet, el que els permet accedir a clients que resideixen en altres països de la UE, fins i tot particulars. Doncs bé, aquestes vendes a particulars de la UE tenen un tractament especial en l’àmbit de l’IVA….

Obriu la bústia en el moment adequat

Obriu la bústia en el moment adequat

Regles a seguir en rebre notificacions electròniques. Recordeu que les notificacions electròniques s’entenen rebudes en el moment en què la seva empresa accedeix al seu contingut. Si aquest accés no es produeix, s’entendran rebudes quan hagin transcorregut 10 dies des de la posada a disposició. Doncs bé, no obri la seva bústia electrònica en qualsevol…

Hisenda detecta els lloguers

Hisenda detecta els lloguers

Si no els declara, acabarà pagant una bona suma. Els rendiments procedents del lloguer d’habitatges gaudeixen d’una reducció del 60% en l’IRPF, de manera que només tributa el 40% restant. No obstant això, molts contribuents no els declaren, pensant que Hisenda no detectarà aquesta omissió. Doncs bé, Hisenda sol detectar aquesta “trampa”. En primer lloc,…

Reducció de les jornades

Reducció de les jornades

Si li interessa, verifiqui si pot implantar la mesura. Si vol rebaixar els costos salarials de la seva plantilla, i ha pensat en reduir la jornada d’alguns treballadors, vegi quines opcions es poden adoptar: Si no travessa per un bon moment pot tramitar un ERO de reducció de jornada. Podrà reduir la jornada dels seus…

Preparats per al RGPD

Preparats per al RGPD

El nou RGPD augmenta la quantia de sancions i és d’aplicació obligatòria a partir de maig 2018. (Veure Vídeo Aquí) Aplica a totes les empreses i negocis de la UE siguin de la mida que siguin. Com gestiones la protecció de les dades personals dels teus contactes? Tens ben identificats i controlats els seus consentiments…

Comptes amb socis i administradors

Comptes amb socis i administradors

En tancar els comptes de la seva empresa comprovi el saldo d’aquest compte. En moltes societats els socis aporten fons per solucionar problemes puntuals de tresoreria, que es recullen en la comptabilitat dins del compte amb socis i administradors. No obstant, si la societat no pot retornar aquestes aportacions, és freqüent que aquest saldo es…

Declari correctament les vendes d’accions

Declari correctament les vendes d'accions

Calculi correctament els guanys i pèrdues patrimonials a declarar en el seu IRPF. Si l’any passat va vendre accions d’empreses cotitzades, quan presenti la seva declaració d’IRPF haurà de declarar en el seu IRPF un guany o pèrdua per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició: Com a valor de transmissió,…

Acumulació del crèdit formatiu

Acumulació del crèdit formatiu

És possible acumular el crèdit al dels dos anys següents. Cada any, la seva empresa disposa d’un crèdit per gastar en cursos formatius per als seus empleats. En concret: La quantia d’aquest crèdit depèn de la mida de la seva empresa i de les cotitzacions efectuades per formació professional en l’any anterior. Per exemple, si…

Informació sobre lloguers turístics

Informació sobre lloguers turístics

Les plataformes d’Internet han d’informar a Hisenda. Si vostè és propietari d’un habitatge que lloga per temporades a través d’alguna de les plataformes col·laboratives de lloguer de vacances existents a Internet, sàpiga que a partir de 2018 aquestes plataformes han de presentar declaracions periòdiques dels lloguers en què han intermediat. Entre altres dades, les plataformes…

Amortització per torns

Amortització per torns

A la seva empresa hi treballen més de vuit hores diàries? En general, els coeficients d’amortització aprovats per Hisenda s’han calculat tenint en compte que els actius s’utilitzen només durant un torn de treball. Per això, quan determinats actius s’estan utilitzant durant més d’un torn de treball, poden ser amortitzats de forma més ràpida mitjançant…

Menu