Actualitat

Revisió del correu electrònic

Revisió del correu electrònic

Pot accedir al seu contingut? En ocasions, els treballadors utilitzen el correu electrònic de l’empresa de forma incorrecta: per xerrar amb altres empleats, per a ús personal, o fins i tot per a activitats que podrien ser susceptibles d’acomiadament (passant dades a la competència o assetjant a un company, per exemple ). Doncs bé, és…

Retard amb la devolució

Retard amb la devolució

Si Hisenda triga més de sis mesos, exigeixi interessos. Si vostè va presentar la seva declaració d’IRPF amb resultat a retornar i transcorreguts sis mesos des de la fi del termini per declarar (és a dir, des del 2 de juliol de 2018) Hisenda no emet ordre de pagament, tindrà dret a cobrar interessos de…

Cobrament anticipat de deduccions

Cobrament anticipat de deduccions

Algunes deduccions de l’IRPF poden cobrar-se anticipadament. Hi ha diverses deduccions que permeten reduir la quota a pagar en la declaració anual de l’IRPF. No obstant això, recordeu que alguna d’elles pot cobrar-se per anticipat, de manera mensual: Pot cobrar una bestreta de 100 euros mensuals si està a càrrec d’una família nombrosa (o 200…

Els “falsos autònoms”

Els "falsos autònoms"

La Inspecció de Treball controla especialment aquesta figura. Algunes empreses signen contractes de prestació de serveis amb autònoms pensant que amb això evitaran el cost de les cotitzacions socials i les indemnitzacions que es derivarien de la signatura d’un contracte laboral. Però si el que s’amaga darrere d’aquests contractes és una veritable relació laboral, l’empresa…

Arres penitencials

Arres penitencials

Com tributen les arres penitencials? En les compravendes d’immobles és habitual signar un contracte d’arres penitencials, de manera que el comprador lliura al venedor una suma com a garantia que la compravenda es realitzarà. Recordeu: Si la venda de l’immoble tributa per IVA, per l’import de les arres també ha de repercutir dit impost. En…

Recàlcul de retencions

Recàlcul de retencions

Les retencions d’alguns empleats han disminuït. El passat mes de juliol es va modificar la llei i van augmentar les reduccions aplicables en l’IRPF als treballadors amb menor retribució. D’altra banda, s’han incrementat els rendiments del treball per sota dels quals les empreses no han de practicar retenció. Així, per exemple, si algun dels seus…

Més incentius per a inversors

Més incentius per a inversors

Augmenten les deduccions en l’IRPF per a inversors externs. Els inversors que aportin diners a empreses de tercers en forma de capital podran aplicar una major deducció en el seu IRPF. En concret: Amb efectes des de l’1 de gener de 2018, la deducció passa a ser del 30% de la inversió realitzada, en lloc…

Política de recepció de paquets

Política de recepció de paquets

Pot regular la recepció de paquets personals. Moltes empreses es troben amb treballadors que efectuen compres personals per Internet i consignen com a domicili de lliurament el de l’empresa. I si són diversos empleats els que actuen d’aquesta manera, es produeix un perjudici clar per al negoci: Es generen interrupcions en el treball a causa…

Acomiadament de treballadors en IT

Acomiadament de treballadors en IT

Sigui cautelós; en alguns casos pot ser nul. Si la seva empresa vol acomiadar un treballador que està de baixa, no es precipiti. Pensi que l’acomiadament es pot declarar nul (de manera que quedarà obligat a readmetre a l’afectat i a pagar-li els salaris meritats des de la data de l’acomiadament fins a la data…

Implantació del teletreball

Implantació del teletreball

Si vol implantar el teletreball, vegi quines qüestions ha de controlar. Moltes empreses estan optant pel teletreball com a mesura per fomentar la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors. A més, l’empresa pot obtenir estalvis (en subministraments, en el lloguer d’un local més petit …). Doncs bé, si la seva empresa vol que algun…

Menu