Actualitat

Informació sobre lloguers turístics

Informació sobre lloguers turístics

Les plataformes d’Internet han d’informar a Hisenda. Si vostè és propietari d’un habitatge que lloga per temporades a través d’alguna de les plataformes col·laboratives de lloguer de vacances existents a Internet, sàpiga que a partir de 2018 aquestes plataformes han de presentar declaracions periòdiques dels lloguers en què han intermediat. Entre altres dades, les plataformes…

Amortització per torns

Amortització per torns

A la seva empresa hi treballen més de vuit hores diàries? En general, els coeficients d’amortització aprovats per Hisenda s’han calculat tenint en compte que els actius s’utilitzen només durant un torn de treball. Per això, quan determinats actius s’estan utilitzant durant més d’un torn de treball, poden ser amortitzats de forma més ràpida mitjançant…

Millores en els xecs restaurant

Millores en els xecs restaurant

A partir de 2018, el límit dels xecs restaurant s’amplia a 11 euros. A partir d’aquest any, l’import màxim dels xecs restaurant que la seva empresa pot lliurar als seus treballadors sense que aquests hagin de tributar en el seu IRPF ha augmentat fins als 11 euros (fins al 2017 la quantia exempta d’IRPF era…

Inspecció de les bonificacions

Inspecció de les bonificacions

La Seguretat Social està controlant la correcta aplicació dels incentius. El 2015 i 2016 van entrar en vigor dues bonificacions –que els contractes que se signen ara ja no poden aplicar– que exigien que el nou contracte suposés un increment del nivell d’ocupació total i del nivell d’ocupació indefinida. A més, les empreses que es…

Un delegat de protecció de dades?

Un delegat de protecció de dades?

Comprovi si la seva empresa ha de tenir un delegat. El proper mes de maig començarà a aplicar-se una nova normativa en matèria de protecció de dades personals. I una de les novetats introduïdes per aquesta normativa és que algunes empreses han de tenir un delegat de protecció de dades: Aquest delegat podrà ser un…

Com puc reclamar?

Com puc reclamar?

Quan els deutors intenten eludir el pagament dels seus deutes… Segurament haurà sentit casos de deutors que utilitzen alguna d’aquestes estratagemes per no pagar als seus creditors: De vegades, el que fan és desprendre dels seus béns i els posen a nom de tercers de la seva confiança (per exemple, d’un familiar). O també és…

Augment de base i major pensió

Augment de base i major pensió

Si és autònom, potser li interessi pujar la seva base de cotització. Si vostè és autònom, sàpiga que les condicions d’accés a la jubilació són similars a les del Règim General. Per exemple: L’edat de jubilació augmenta cada any fins al 2027, moment en què aquesta edat serà de 67 anys. Això no obstant, si…

Responsabilitat per subcontractar

Responsabilitat per subcontractar

Si subcontracta algun servei, eviti riscos. Si la seva empresa externalitza part de la seva activitat principal, sigui cautelós. Sàpiga que en certs casos pot arribar a respondre de part de les obligacions tributàries de les empreses o empresaris als quals subcontracti. Per evitar aquesta responsabilitat, sol·liciti a aquests proveïdors de serveis un certificat emès…

En tancar els comptes, periodifiqui

En tancar els comptes, periodifiqui

No oblidi periodificar les despeses i ingressos en tancar els comptes. En tancar els comptes de l’exercici, recordeu que els ingressos i despeses han de computar en l’exercici en què es produeixen (de meritació), amb independència de les dates de cobrament o pagament. Si en la seva empresa porten la comptabilitat correctament, aquesta regla es…

I si va oblidar una factura?

I si va oblidar una factura?

Vegi què fer si oblida una factura en les seves declaracions d’IVA. Si un cop presentada la declaració d’IVA i un cop finalitzat el termini per declarar s’adona que ha deixat d’incloure alguna factura, vegi com actuar: Rebuda. Si es tracta d’una factura rebuda, inclogui l’IVA suportat en alguna de les declaracions següents (el termini…

Menu