Actualitat

Si és empresari persona física…

Si és empresari persona física...

…Pot amortitzar els seus actius com les PIMES. Si vostè desenvolupa una activitat econòmica com a persona física i tributa en l’IRPF en estimació directa simplificada (perquè la seva xifra de negocis no supera els 600.000 euros), pot amortitzar els seus actius segons la taula d’amortització simplificada aplicable en aquests casos. Doncs bé, no actuï…

No cal escriptura

No cal escriptura

Nomenament d’un administrador sense escriptura. Normalment, quan es nomena a un nou administrador o es renova el càrrec de l’administrador de la societat, s’atorga una escriptura que s’inscriu a continuació en el Registre Mercantil. No obstant això, sàpiga que es pot inscriure en el Registre el nomenament o renovació d’un administrador sense necessitat d’escriptura, estalviant-se…

Encara he de pagar aquesta factura?

Encara he de pagar aquesta factura?

El termini per a reclamar alguns deutes és curt. Tingui-ho en compte. És probable que en alguna ocasió un proveïdor es retardi en facturar un servei que li ha prestat o unes mercaderies que li ha venut, i que li reclami el pagament passat un llarg període de temps. Doncs bé, en aquests casos tingui…

I si no torna després de les vacances?

I si no torna després de les vacances?

Si no justifica la falta, l’empresa podrà acomiadar-lo. Si després de gaudir de les seves vacances un empleat no es reincorpora al seu lloc de treball, l’empresa pot acomiadar si aquest no justifica les seves faltes d’assistència. Ara bé, abans de procedir a l’acomiadament ha de realitzar algunes gestions: Primer ha d’intentar contactar amb l’afectat,…

Compra d’immoble amb hipoteca

Compra d'immoble amb hipoteca

Subrogar-se en una hipoteca pot ser beneficiós. Si va a adquirir un immoble que està gravat amb una hipoteca, verifiqui si en lloc de demanar un nou préstec al seu banc li surt més a compte subrogar-se en la hipoteca ja existent. Si cancel·la l’anterior hipoteca, en formalitzar la nova haurà de satisfer entre un…

SESSIONS per al DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

SESSIONS per al DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

Idees per créixer Iniciativa sense precedents orientada al desenvolupament de les empreses mitjançant un conjunt d’eines formatives enfocades a potenciar les capacitats de Management a través de les noves habilitats i coneixement. BENEFICIS: Sortir de l’entorn comú de treball per prendre noves perspectives Contacte i relacionar-se amb altres professionals Compartir experiències i pràctiques d’èxit Nous…

Classificació de les obres de reforma

Classificació de les obres de reforma

Si realitza obres en la seva nau o local, vegi com ha de considerar-les. Si en alguna ocasió realitza obres de reforma en una nau o local, recordeu que s’ha de diferenciar entre obres de conservació i obres de millora: Obres de reparació i conservació. Es tracta d’obres de pintura, de reparació d’elements danyats, etc.,…

Incentius per contractar

Incentius per contractar

Recordeu que contractar té avantatges fiscals. La contractació de treballadors permet gaudir d’incentius fiscals. Per exemple: Si utilitzeu el contracte de suport a emprenedors, podrà gaudir d’una deducció del 50% de la prestació per desocupació que el treballador tingui pendent de cobrament. Si augmenta la plantilla mitjana i a més adquireix nous actius, podrà amortitzar…

Registre de jornada

Registre de jornada

Una recent sentència contradiu la Inspecció de Treball. Fins ara la Inspecció de Treball considerava que les empreses havien de portar un registre de jornada de tots els empleats, amb independència que fessin o no hores extres i que el seu contracte fos a temps complet o a temps parcial. No obstant això, una recent…

Un impost de sortida

Un impost de sortida

Un impost de sortida (Exit tax) consisteix en sentit estricte: gravar les plusvàlues latents quan es canvia la residència. Es tracta d’una imposició immediata, com a conseqüència del trasllat de residència a un altre Estat, de rendes ja meritades però pendents d’imputar. En l’ordenament jurídic espanyol amb la llei 26/2014 de 27 de novembre es…

Menu