Actualitat

I si no torna després de les vacances?

I si no torna després de les vacances?

Si no justifica la falta, l’empresa podrà acomiadar-lo. Si després de gaudir de les seves vacances un empleat no es reincorpora al seu lloc de treball, l’empresa pot acomiadar si aquest no justifica les seves faltes d’assistència. Ara bé, abans de procedir a l’acomiadament ha de realitzar algunes gestions: Primer ha d’intentar contactar amb l’afectat,…

Compra d’immoble amb hipoteca

Compra d'immoble amb hipoteca

Subrogar-se en una hipoteca pot ser beneficiós. Si va a adquirir un immoble que està gravat amb una hipoteca, verifiqui si en lloc de demanar un nou préstec al seu banc li surt més a compte subrogar-se en la hipoteca ja existent. Si cancel·la l’anterior hipoteca, en formalitzar la nova haurà de satisfer entre un…

SESSIONS per al DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

SESSIONS per al DESENVOLUPAMENT DIRECTIU

Idees per créixer Iniciativa sense precedents orientada al desenvolupament de les empreses mitjançant un conjunt d’eines formatives enfocades a potenciar les capacitats de Management a través de les noves habilitats i coneixement. BENEFICIS: Sortir de l’entorn comú de treball per prendre noves perspectives Contacte i relacionar-se amb altres professionals Compartir experiències i pràctiques d’èxit Nous…

Classificació de les obres de reforma

Classificació de les obres de reforma

Si realitza obres en la seva nau o local, vegi com ha de considerar-les. Si en alguna ocasió realitza obres de reforma en una nau o local, recordeu que s’ha de diferenciar entre obres de conservació i obres de millora: Obres de reparació i conservació. Es tracta d’obres de pintura, de reparació d’elements danyats, etc.,…

Incentius per contractar

Incentius per contractar

Recordeu que contractar té avantatges fiscals. La contractació de treballadors permet gaudir d’incentius fiscals. Per exemple: Si utilitzeu el contracte de suport a emprenedors, podrà gaudir d’una deducció del 50% de la prestació per desocupació que el treballador tingui pendent de cobrament. Si augmenta la plantilla mitjana i a més adquireix nous actius, podrà amortitzar…

Registre de jornada

Registre de jornada

Una recent sentència contradiu la Inspecció de Treball. Fins ara la Inspecció de Treball considerava que les empreses havien de portar un registre de jornada de tots els empleats, amb independència que fessin o no hores extres i que el seu contracte fos a temps complet o a temps parcial. No obstant això, una recent…

Un impost de sortida

Un impost de sortida

Un impost de sortida (Exit tax) consisteix en sentit estricte: gravar les plusvàlues latents quan es canvia la residència. Es tracta d’una imposició immediata, com a conseqüència del trasllat de residència a un altre Estat, de rendes ja meritades però pendents d’imputar. En l’ordenament jurídic espanyol amb la llei 26/2014 de 27 de novembre es…

Control de marques

Control de marques

Si registra una marca, faci un seguiment continuat. Moltes empreses registren una marca i després s’obliden de fer un seguiment, pensant que ja està protegit. Però això no sempre és així: De vegades es registra la marca però no el logotip que porta associat (perquè, per exemple, aquest logotip s’ha desenvolupat més tard). També passa…

Baixa sinistralitat: incentius

Baixa sinistralitat: incentius

Si ha adoptat mesures preventives, demani el seu incentiu. Les empreses amb un baix índex de sinistralitat i que han adoptat mesures preventives poden sol·licitar un incentiu per baixa sinistralitat. A aquests efectes, no han d’haver superat els índexs de sinistralitat que s’hagin publicat per al seu sector concret d’activitat. En general, l’incentiu és aplicable…

Conveniència del ‘leasing’

Conveniència del 'leasing'

En ocasions el ‘leasing’ no és la millor opció fiscal. Adquirir els actius mitjançant leasing pot ser molt interessant, ja que en aquests casos hi ha un règim especial que permet amortitzar més ràpidament (a efectes fiscals): Cada any pot deduir com a despesa, a més dels interessos, la devolució del capital del leasing, amb…

Menu