Actualitat

Traspassos entre fons d’inversió

Traspassos entre fons d'inversió

El traspàs entre fons d’inversió no tributa. Un dels avantatges dels fons d’inversió és que, en traspassar els diners d’un fons a un altre, l’inversor no ha de tributar en l’IRPF pels guanys que s’hagin acumulat (només ha de tributar per elles quan vengui definitivament les seves participacions, de manera que la seva tributació es…

Sabies que…?

Sabies que...?

…som agents de Mapfre …Mapfre comercialitza assegurances de crèdit (COBRAMENT) a travès de l’empresa Solunión, de la qual és sòcia al 50%? …tenen informes d’empreses que representen el 92% del PIB mundial? …assegurem risc, no facturació. Tot el que no representi un risc per l’empresa queda exclòs d’assegurança, solament es contemplaria vendes a crèdit, podent…

Plusvàlua inconstitucional

Plusvàlua inconstitucional

Les vendes amb pèrdues no tributen per la plusvàlua municipal. Com haurà llegit a la premsa, els venedors d’immobles només estan obligats a satisfer l’impost sobre la plusvàlua municipal si entre la data d’adquisició i la data de transmissió aquests immobles han augmentat realment el seu valor. Per tant: A partir d’ara, si una persona…

Que treballi en exclusiva

Que treballi en exclusiva

Si no vol pluriocupats pacti en el contracte. Si vostè no vol que algun dels seus empleats tingui pluriocupació (És a dir, que treballi per a diverses empreses) o pluriactivitat (És a dir, que compatibilitzi el seu treball per compte d’altri amb un altre per compte propi), pot incloure en el seu contracte de treball un pacte d’exclusivitat….

Calendari laboral

Calendari laboral

La seva empresa ha d’elaborar i exposar el calendari laboral. La seva empresa ha d’elaborar cada any el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible del centre de treball. Si té representants dels treballadors, ha de lliurar-los un esborrany abans de publicar-lo, ja que tenen dret a ser consultats. Si algun dels festius cau…

Si presta garanties…

Si presta garanties...

Si presta garantia als seus clients, computi una despesa addicional. Moltes empreses presten garanties sobre els béns o els serveis que comercialitzen, bé perquè la llei els obliga, bé perquè així ho pacten amb els seus clients. Doncs bé, tant en un com en altre cas, la llei permet computar com a despesa deduïble dues…

Subministrament immediat d’informació

Subministrament immediat d'informació

Si la seva empresa declara l’IVA cada mes, li serà aplicable el SII. Si la seva empresa presenta les declaracions d’IVA cada mes (perquè factura més de 6.010.121,04 d’euros o perquè està acollida al règim de devolució mensual, a partir del proper mes de juliol de 2017 ha de presentar els seus llibres de forma…

Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones

Model 347 - Declaració Anual d'Operacions amb terceres persones

Recordar-vos que durant aquest mes de febrer s’ha de presentar el Model 347 – Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones. ESTAN OBLIGATS: Els empresaris i professionals que durant l’exercici hagin realitzat operacions, amb una mateixa persona o entitat, que en el seu conjunt superin l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs, o que tinguin cobraments en…

Té filials amb pèrdues?

Té filials amb pèrdues?

La normativa ha canviat amb efectes per a aquest mateix any. Quan una societat té una filial amb pèrdues, en moltes ocasions pot comptabilitzar un “deteriorament de valor” de la seva participació en aquesta filial: Des de 2013 aquests deterioraments no es consideren fiscalment deduïbles (fins 2012 sí que ho eren). Si la filial es…

Notícies d’interès Gener de 2017

Notícies d'interès Gener de 2017

Les novetats de la PAC per a aquesta campanya La principal modificació és que es suprimeixen els requisits per a ser agricultor actiu, dirigint les ajudes a aquelles persones que exerceixin activitat agrària… Per llegir la notícia completa en format revista interactiva fer clic aquí. El sector porcí espanyol segueix en ratxa Després de tancar…

Menu