Actualització amb l’IPC negatiu

Post 31 of 434

L’IPC negatiu també pot afectar l’actualització del preu dels contractes

Molts contractes de llarga durada i amb pagaments periòdics estableixen que el preu es s’actualitzarà cada any segons la variació de l’IPC. Això és freqüent, per exemple, en els contractes de manteniment industrial, i més encara en els contractes d’arrendament de local.

ebs

En aquests casos, el més habitual és que la clàusula que regula aquesta qüestió estableixi la actualització sense més, sense indicar que aquesta només s’aplicarà a l’alça. Per tant, de la mateixa manera que la renda o el preu s’augmenten quan l’IPC és positiu, també correspon rebaixar quan l’IPC és negatiu.
En conseqüència:

  • Llevat que el seu contracte limiti l’actualització a l’IPC positiu, l’actualització negativa també és possible.
  • Revisi la data en què s’ha de fer l’actualització, i estigui atent a la variació de l’IPC existent des de l’última actualització.
  • Les dades sobre la variació es poden consultar al web de l’Institut Nacional d’Estadística (Https://www.ine.es).

També afecta
Llevat que el contracte limiti l’actualització de el preu a l’IPC positiu, l’actualització basant-se l’IPC negatiu també és possible.

Els nostres professionals poden ajudar en la redacció de contractes i en la resolució de conflictes o incidències amb l’altra part.

Font: Indicator

Menu