Agent o venedor en plantilla?

Post 149 of 373

Quina de les dues alternatives surt més a compte?

Quan una empresa vol ampliar les seves vendes a zones en les que no està present, sol plantejar-se si és millor fer-ho amb una xarxa de venedors propis o mitjançant agents comercials independents. En aquest sentit:

  • Els agents comercials són professionals independents que solen anar a comissió. Per tant, aquesta opció només suposarà costos variables.
  • Els venedors en plantilla suposaran un cost fix (la part fixa del seu salari) i un cost variable (les comissions que es pactin, que, en general, seran inferiors a les dels agents).

vendedor-plantilla

Així mateix, cal tenir en compte que, en cas de resolució del contracte, els agents independents també tenen dret a determinades indemnitzacions (per clientela i, en alguns casos, per danys i perjudicis). Per tant, el fet que siguin autònoms no vol dir que la fi de la relació no suposi cap cost per a l’empresa que els va contractar.

XARXA DE VENDES

L’opció per una o altra alternativa passa per analitzar correctament els costos anuals i les conseqüències econòmiques de la fi del contracte d’agència.

L’ajudarem a decidir si li convé més contractar un venedor en plantilla o a un agent independent.

Font: Indicator

Menu