Ajornament d’impostos

Post 5 of 396

Sol·liciti-ho si té problemes de liquiditat.

En general, les empreses poden sol·licitar l’ajornament de la majoria de deutes tributaris. Això sí, hi ha alguns deutes inajornables i altres amb un tractament especial. Per exemple:

  • Els deutes corresponents a retencions o ingressos a compte practicades sobre rendes de la feina, activitats professionals, interessos, dividends, etc. són inajornables.
  • Tampoc són ajornables els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (sí que ho són, en canvi, els pagaments fraccionats realitzats per empresaris individuals en l’IRPF).

aplazamiento-impuestos-ebs-01

Els deutes derivats de l’IVA, IGIC o qualsevol altre tribut que s’hagi de repercutir són inajornables, llevat que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat cobrades:

  • Si l’import (juntament amb el de la resta de deutes ajornats) és inferior a 30.000 euros, Hisenda admet l’ajornament.
  • Si l’import és superior, Hisenda exigeix ​​que l’IVA repercutit ja cobrat sigui inferior a l’IVA a ingressar resultant de la liquidació, i accepta l’ajornament només per la diferència.

FALTA DE LIQUIDITAT Si la seva empresa travessa dificultats de tresoreria, analitzarem la possibilitat de sol·licitar un ajornament en el pagament d’impostos.

Menu