Ajuts pel finançament

Post 49 of 434

Mesures per facilitar l’accés al finançament

Si sol·licita finançament per al pagament de salaris o de factures o per altres necessitats de liquiditat, per exemple, pot obtenir un aval públic que cobreix fins al 80% de l’operació durant tot el termini d’aquesta (amb un màxim de cinc anys), sense cost.

ebs

Per sol·licitar el finançament amb aval visiteu la seua entitat financera. Ha de complir els requisits següents:

  • Que el 31 de desembre de 2019 no consti com a morós en la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya.
  • Que no estigui en concurs (bé per haver-ho sol·licitat, bé perquè estigui en alguna circumstància de les que permeten que el concurs sigui sol·licitat pels seus creditors).

També s’ha ampliat el límit d’endeutament de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per facilitar liquiditat addicional a les empreses (Especialment pimes i autònoms). I s’ha creat una línia asseguradora extraordinària CESCE (Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació) per a empreses exportadores.

CONSULTI LES LÍNIES

Pot consultar les línies de finançament ICO a https://www.ico.es, apartat “Línies ICO”. Pel que fa a les línies asseguradores per a empreses exportadores, consulteu https://www.cesce.es.

Els nostres professionals poden ajudar a preparar les seves sol·licituds de finançament.

Font: Indicator

Menu