Amortització per torns

Post 143 of 295

A la seva empresa hi treballen més de vuit hores diàries?

En general, els coeficients d’amortització aprovats per Hisenda s’han calculat tenint en compte que els actius s’utilitzen només durant un torn de treball. Per això, quan determinats actius s’estan utilitzant durant més d’un torn de treball, poden ser amortitzats de forma més ràpida mitjançant una regla especial que permet augmentar el coeficient d’amortització aplicat.

amortizacion-turnos

A aquests efectes, no es té en compte l’existència formal de més d’un torn de treball, sinó les hores d’utilització diàries. Per tant, si a la seva empresa disposa d’actius que s’utilitzin durant més de vuit hores al dia, tot i que aquesta utilització addicional només es produeixi uns mesos a l’any, també podrà gaudir d’aquest incentiu.

SOCIETATS: Els actius que s’utilitzen durant més d’un torn de treball poden amortitzar de forma més ràpida. Verifiqui si a la seva empresa pot acollir-se a aquest incentiu.

Si en la seva empresa té actius que utilitza en la seva activitat durant més de vuit hores al dia, verificarem si pot augmentar la seva amortització.

Font: indicator

Menu