Aprovació de comptes

Post 3 of 185

Si preveu problemes amb algun soci, vegi quins temes ha de controlar.

En els propers mesos, les empreses celebraran la junta d’aprovació de comptes de 2017. I si hi ha discrepàncies amb algun soci, aquest aprofitarà qualsevol error per criticar la gestió dels administradors, o per a impugnar els acords que s’adoptin. Per tant, convé no equivocar-se i tenir a punt la documentació que els socis poden revisar. En aquest sentit, recordi:

  • Convoqui la junta segons els requisits que preveuen els estatuts de la seva empresa, sense oblidar les mencions obligatòries que preveu la llei. Recordeu fer-ho amb 15 dies d’antelació per a les SL i un mes per a les SA.
  • Tingueu preparada la documentació comptable de 2017 per si algun soci amb almenys un 5% sol·licita el seu examen. I si li demanen informes o aclariments addicionals, facilítelos amb celeritat (llevat que es tracti de qüestions no incloses en l’ordre del dia, en aquest cas no ha de facilitar aquesta informació).

aprobacion-cuentas

INFORMACIÓ. Els socis amb un mínim d’un 5% tenen dret a examinar la comptabilitat. D’altra banda, qualsevol soci té dret a obtenir còpia dels documents que seran objecte d’aprovació.

L’ajudarem a redactar la convocatòria de junta i la documentació necessària per evitar conflictes amb socis discrepants.

Font: Indicator

Menu