Aprovació de comptes

Post 252 of 434

Si preveu problemes amb algun soci, vegi quins temes ha de controlar.

En els propers mesos, les empreses celebraran la junta d’aprovació de comptes de 2017. I si hi ha discrepàncies amb algun soci, aquest aprofitarà qualsevol error per criticar la gestió dels administradors, o per a impugnar els acords que s’adoptin. Per tant, convé no equivocar-se i tenir a punt la documentació que els socis poden revisar. En aquest sentit, recordi:

  • Convoqui la junta segons els requisits que preveuen els estatuts de la seva empresa, sense oblidar les mencions obligatòries que preveu la llei. Recordeu fer-ho amb 15 dies d’antelació per a les SL i un mes per a les SA.
  • Tingueu preparada la documentació comptable de 2017 per si algun soci amb almenys un 5% sol·licita el seu examen. I si li demanen informes o aclariments addicionals, facilítelos amb celeritat (llevat que es tracti de qüestions no incloses en l’ordre del dia, en aquest cas no ha de facilitar aquesta informació).

aprobacion-cuentas

INFORMACIÓ. Els socis amb un mínim d’un 5% tenen dret a examinar la comptabilitat. D’altra banda, qualsevol soci té dret a obtenir còpia dels documents que seran objecte d’aprovació.

L’ajudarem a redactar la convocatòria de junta i la documentació necessària per evitar conflictes amb socis discrepants.

Font: Indicator

Menu