Àrea Comptable

  •  Comptabilitat per empreses i professionals. Oferim diferents solucions:

    • Portar la comptabilitat a la mateixa empresa.

    • Portar la comptabilitat des de d’EBS a través del programa Sage One, aplicació informàtica que permet des de Internet facturar i portar la comptabilitat d’autònoms i petites empreses, estant en contacte permanent amb el client.

  • Externalització de facturació, cobraments i pagaments.

  • Comptabilitat analítica i costos.

  • Confecció i legalització dels llibres comptables

  • Confecció i presentació de la memòria i dels comptes anuals

  • Seguiment del pressupost econòmic i financer de l’empresa i de la gestió de la tresoreria

Menu