Àrea Fiscal

 • Assessorament en els diferents impostos:

  • Societats i renda. Planificació fiscal

  • Renda de no residents.

  • Patrimoni, successions i donacions

  • ITP i IVA

 • Representació fiscal:

  • Nomenament de representant fiscal per a no residents.

  • Representació i assistència davant de requeriments i inspeccions.

 • Domiciliació d’empreses.

 • Fiscalitat internacional. Col·laborem amb despatxos de Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Andorra i altres països per acompanyar els nostres clients en la seva internacionalització.

 • Planificació fiscal patrimonial i successió de l’empresa familiar.

 • Inspeccions tributàries, recursos i reclamacions.

 • Presentació de les diferents declaracions mensuals, trimestrals i anuals de l’activitat.

Menu