Àrea Jurídica

 • Entre els nostres despatxos col·laboradors disposem d’especialistes en cada àrea del dret.

 • Peritatges judicials

 • Valorem les diferents formes d’organització societària:

  • Societats mercantils:

   • Constitució de societats
   • Estatuts. Modificacions, ampliacions i reduccions de capital
   • Nomenament i cesamentde càrrecs: Administradors i Consell
  • Societats civils i comunitats de bens

 • Constitució de societats, filials i sucursals per part de no residents

 

 

Menu