Augment de base i major pensió

Post 84 of 226

Si és autònom, potser li interessi pujar la seva base de cotització.

Si vostè és autònom, sàpiga que les condicions d’accés a la jubilació són similars a les del Règim General. Per exemple:

  • L’edat de jubilació augmenta cada any fins al 2027, moment en què aquesta edat serà de 67 anys. Això no obstant, si s’acrediten determinats períodes de cotització, serà possible jubilar-se als 65 anys.
  • El període de referència que es computa per calcular la pensió (nombre d’anys les bases fan mitjana) també augmenta de forma progressiva. En 2018 es prenen els últims 21 anys cotitzats, i acabarà sent de 25 anys en 2022.

pensions

Vostè, com a autònom, té llibertat per triar la seva base de cotització (amb algunes limitacions segons l’edat que tingui en cada moment). Per això, atès que com més altes siguin les seves últimes bases major serà la seva pensió, li convé analitzar si un augment de les seves bases de cotització en els últims anys li beneficiaria.

BASE MÍNIMA: La majoria d’autònoms cotitza per base mínima. Si vostè és un d’ells i li queden pocs anys per jubilar-se, verifiqui si li convé incrementar la seva base de cotització.

Vingui a veure’ns i els nostres experts l’assessoraran sobre això. Si està en els seus últims anys de vida laboral, passi pel nostre despatx i estudiarem si li convé pujar la seva base per tenir una major pensió.

Font: Indicator

Menu