Augment de la paternitat

Post 91 of 373

Recentment ha augmentat la durada de la paternitat

Des l’1 d’abril de 2019, si un dels seus treballadors té un fill tindrà dret a gaudir de la suspensió del seu contracte per paternitat durant vuit setmanes.

paternidad

D’aquestes vuit setmanes, les dues primeres s’han de gaudir immediatament després del part. Si el fill es té a partir de l’any 2020, la durada de la suspensió per paternitat encara és més llarga:

  • A partir l’1 de gener de 2020, la paternitat serà de 12 setmanes, les quatre primeres de les quals s’hauran de gaudir després del part.
  • A partir l’1 de gener de 2021, la durada serà de 16 setmanes (mateixa durada que la maternitat), les sis primeres de les quals s’hauran de gaudir després del part . Durant la paternitat el treballador cobra una prestació de la Seguretat Social del 100% de la seva base reguladora, i la seva empresa ha de seguir cotitzant per les quotes empresarials. Així doncs, si un dels seus empleats està a punt de tenir un fill, consulteu-nos i li explicarem totes les repercussions.

REPERCUSSIONS

Si un treballador accedeix a la paternitat, la seva empresa no ha de pagar-li salari però sí que ha de seguir cotitzant. Tanmateix, si contracta un substitut pot aplicar una bonificació del 100% en els dos contractes. La paternitat ja té una durada de vuit setmanes. El 2020 serà de 12 i a partir de 2021, de 16.


La paternitat ja té una durada de vuit setmanes. El 2020 serà de 12 i a partir de 2021, de 16.

Font: Indicator

Menu