Author archive: Ebs

Inspecció per videoconferència

Inspecció per videoconferència

S’ha habilitat aquesta possibilitat A partir d’ara les actuacions inspectores no només podran fer-se de manera presencial sinó també mitjançant videotrucada. A aquests efectes, el sistema digital a través de què es desenvolupin haurà permetre realitzar totes les actuacions: aportació de documents, al·legacions, signatura d’actes, etc. La utilització de videoconferència requereix la conformitat de ambdues…

Revisi els elements de l’IAE

 Revisi els elements de l'IAE

Comproveu si és possible reduir aquest impost Si en la seva empresa s’ha reduït algun dels elements tributaris que determinen l’import a pagar per l’Impost d’Activitats Econòmiques (ha venut maquinària, ha canviat de local i ara ocupa una superfície més reduïda, etc.), pot comunicar-ho a Hisenda i reduir la quota d’aquest impost. A aquests efectes:…

Préstec en document privat

 Préstec en document privat

Tingueu en compte algunes cauteles perquè no es consideri una donació Quan un préstec es formalitza en document privat, és recomanable presentar-lo a l’oficina liquidadora de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP). això no suposa cap cost (els préstecs estan exempts d’aquest impost), i d’aquesta forma queda constància de la data en què es va formalitzar…

Subvencions i ajuts

Subvencions i ajuts

Convé conèixer les ajudes i subvencions existents Moltes administracions públiques (estatal, autonòmiques i municipals) tenen programes d’ajudes i subvencions per a les start-ups i per a les empreses en general: Hi ha un cercador general a http: //www.pap.minhap.gob. és / bdnstrans / GE / és / index. És possible, fins i tot, subscriure a un…

Informació sobre aranzels

Informació sobre aranzels

Sàpiga si les seves vendes a tercers països estan sotmeses a aranzel Si va a vendre els seus productes a països de fora de la UE, tingui en compte la possibilitat que quedin sotmesos a aranzels duaners. Recordeu que la base de dades “Market Access Database” (MADB) -gestionada per la Comissió Europea- informació sobre impostos,…

Actualització amb l’IPC negatiu

Actualització amb l'IPC negatiu

L’IPC negatiu també pot afectar l’actualització del preu dels contractes Molts contractes de llarga durada i amb pagaments periòdics estableixen que el preu es s’actualitzarà cada any segons la variació de l’IPC. Això és freqüent, per exemple, en els contractes de manteniment industrial, i més encara en els contractes d’arrendament de local. En aquests casos,…

Hi haurà més concursos?

Hi haurà més concursos?

Vegi com actuar si un dels seus clients cau en concurs Si rep una comunicació d’acord algun dels seus clients ha caigut en concurs de creditors, no es precipiti amb relació als contractes que pugui mantenir amb el client: Si manté una relació continuada, sàpiga que el simple fet del concurs no permet resoldre el contracte….

Distribució irregular “forçada”

Distribució irregular "forçada"

Com es recuperen les hores no treballades? Com a conseqüència de l’COVID-19, en moltes empreses els treballadors no van poder fer teletreball es va imposar el gaudi de un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020. Si es troba en aquesta situació, vegi com ha…

Amortitzacions: algunes regles

Amortitzacions: algunes regles

La normativa és flexible en matèria d’amortitzacions Les empreses poden deduir cada any una despesa en concepte d’amortització dels seus actius. I la normativa comptable dóna certa flexibilitat a l’hora de calcular l’amortització.   Exemple 1. En els immobles, no és obligatori amortitzar la edificació segons la proporció de valor que es derivi del cadastre. Si es…

Menys aixovar domèstic

Menys aixovar domèstic

L’ Impost sobre Successions sortirà una mica més barat A l’hora de valorar els béns rebuts en una herència i liquidar l’Impost sobre Successions s’ha d’incloure el valor de l’aixovar domèstic (els mobles, estris i utensilis personals de la víctima que no hagin estat detallats en l’acceptació d’herència). I a aquests efectes, es presumeix -excepte…

Menu