Autònoms que treballen a casa

Post 7 of 396

Després de la crisi sanitària, molts professionals opten per aquesta alternativa

Si comença a desenvolupar la seva activitat econòmica des del seu habitatge habitual, podrà
deduir-se en el seu IRPF part de les despeses de titularitat i subministraments. En concret:

ebs

  • Les despeses de titularitat podrà deduir en proporció a la superfície que utilitzi en l’activitat.
  • Respecte a les despeses per subministraments (aigua, llum, gas, telèfon, etc.), Hisenda és més restrictiva: calculi també els que corresponen en proporció a la superfície utilitzada, però només podrà deduir el 30% d’aquesta part proporcional.

Si és copropietari de l’immoble al costat del seu cònjuge igualment podrà deduir aquestes
quantitats. No obstant això, si és copropietari al costat d’una persona que no és el seu cònjuge,
només podrà deduir les despeses de titularitat i subministraments que corresponguin a la
habitació en la proporció que correspongui a la seva participació en l’habitatge.

Deducció per adquisició d’habitatge 

També haurà de tenir en compte l’impacte que aquesta situació tindrà en la deducció per adquisició d’habitatge habitual (si és que l’està aplicant): aquesta deducció deixarà de ser aplicable per la part proporcional de la superfície dedicada a l’activitat.

Els nostres professionals analitzaran l’impacte fiscal que, si escau concret, pot tenir el desenvolupament de l’activitat en el propi domicili.

Font: Indicator

Menu