Baixa sinistralitat: incentius

Post 197 of 271

Si ha adoptat mesures preventives, demani el seu incentiu.

Les empreses amb un baix índex de sinistralitat i que han adoptat mesures preventives poden sol·licitar un incentiu per baixa sinistralitat. A aquests efectes, no han d’haver superat els índexs de sinistralitat que s’hagin publicat per al seu sector concret d’activitat.

En general, l’incentiu és aplicable a les empreses que han cotitzat més de 5.000 euros per contingències professionals en el període acumulat dels últims quatre anys. En aquest cas l’incentiu és un percentatge sobre aquestes cotitzacions.

Això no obstant, les empreses que no aconsegueixen aquest volum de cotització també poden sol·licitar un incentiu. En concret, si han cotitzat almenys 250 euros podran sol·licitar un reintegrament d’entre 250 i 500 euros (amb el límit de la quantitat cotitzada per contingències professionals).

sinistralitat

Els nostres professionals l’ajudaran a tramitar la sol·licitud de l’incentiu per baixa sinistralitat.

Si la seva empresa acredita mesures preventives i baixa sinistralitat, podrà sol·licitar l’incentiu que li correspon fins al pròxim 31 de maig.

Font: Indicator

Menu