Càlcul d’indemnitzacions: eina

Post 65 of 380

El Poder Judicial facilita una eina de càlcul

El Consell General de l’Poder Judicial (CGPJ) té habilitada a la seva pàgina web, a disposició dels usuaris (empreses, assessors, treballadors …), una eina per facilitar el càlcul de les indemnitzacions per extinció del contracte de treball. Per utilitzar aquesta eina només cal introduir tres dades:

calcular indemnizacion

  • La data d’inici de la relació laboral.
  • La data de finalització d’aquesta relació.
  • El salari de l’treballador (ja sigui diari, mensual o anual). S’ha de consignar el salari brut i, si és mensual, s’han de prorratejar les pagues extraordinàries.

Com a resultat, li apareixerà la indemnització calculada segons la causa de l’extinció (acomiadament objectiu, fi de contracte temporal, acomiadament declarat improcedent …). Així mateix, recentment s’ha actualitzat aquesta eina de manera que ara permet calcular també les indemnitzacions corresponents als fijosdiscontinuos i a empleats de la llar.

ACOMIADAMENT

Accediu a la eina en www.poderjudicial.es per fer un càlcul aproximat.

Els nostres professionals l’informaran sobre l’import exacte i els altres requisits que s’han de complir a l’tramitar un acomiadament.

Els nostres professionals li faran el càlcul exacte i l’assessoraran sobre tots els altres requisits que s’han de complir en cas d’acomiadament.

Menu