Calendari laboral

Post 392 of 434

La seva empresa ha d’elaborar i exposar el calendari laboral.

La seva empresa ha d’elaborar cada any el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible del centre de treball. Si té representants dels treballadors, ha de lliurar-los un esborrany abans de publicar-lo, ja que tenen dret a ser consultats.

  • Si algun dels festius cau en dissabte o diumenge i en la seva empresa es treballa de dilluns a divendres, no té l’obligació de traslladar aquests festius i compensar-los amb dies de descans.
  • El que sí que ha de controlar és que a final d’any la seva plantilla hagi treballat les hores que marca el conveni col·lectiu. Per aquest motiu, convé portar un control de les hores treballades per cada empleat.

cal-laboral

De fet, la normativa l’obliga a portar un registre de la jornada treballada per cadascun dels seus empleats, per tal que aquests coneguin en cada moment les hores efectivament treballades. I aquesta obligació afecta tant els contractats a temps parcial com als que treballen tota la jornada.

La seva empresa ha d’elaborar el calendari laboral i portar un registre de la jornada dels seus empleats.

Si encara no ha confeccionat el calendari laboral, l’ajudarem a fer-ho. També l’assessorarem sobre com portar el registre de la jornada treballada per cadascun dels seus empleats.

Font: Indicator

Menu