Canvis en la jubilació parcial

Post 27 of 271

S’afavoreix als treballadors que realitzen esforç físic.

L’any 2013 es van endurir les condicions per accedir a la jubilació. No obstant això, i pel que fa a la jubilació parcial anticipada, una nova norma permet aplicar la legislació anterior fins al 31 de desembre de 2022 a determinats supòsits.

Business Contract Documents Sign Signature  Concept

En concret, es permetrà accedir a la jubilació parcial anticipada als treballadors que tinguin 61 o més anys sempre que es compleixin, entre altres, els següents requisits:

  • El treballador haurà d’haver cotitzat almenys 33 anys i haurà realitzat funcions que requereixin esforç físic o alt grau d’atenció.
  • L’empresa ha de ser una indústria manufacturera i tenir amb contracte indefinit a un 70% de la seva plantilla.
  • La reducció de jornada del jubilat parcial ha de ser entre el 25% i el 67%, o fins el 80% si el rellevista és contractat a jornada completa i amb contracte indefinit.

La seva empresa haurà de formalitzar un contracte de relleu, la base de cotització haurà de ser de almenys el 65% de mitjana de bases dels últims sis mesos computats per calcular la pensió del jubilat.

Si la seva empresa està dins del col·lectiu indicat, li indicarem com procedir en aquests casos.

 Font: Indicator

Menu