Canvis en l’obligació de declarar

Post 8 of 260

S’han modificat els límits per presentar la declaració de l’IRPF

En general, quan la principal font d’ingressos d’una persona són les rendes del treball i aquestes no superen els 22.000 euros, no hi ha obligació de presentar IRPF. No obstant això, en certs casos aquest límit és més baix.

cambios declaracion irpf

Per exemple:

  • Si es perceben rendiments del treball de més d’una entitat i la suma de les rendes procedents del segon i restants pagadors (en quantia) supera els 1.500 euros.
  • Si s’han percebut rendes subjectes a un tipus fix de retenció, o quan el pagador no està obligat a retenir (administradors, empleats
    de la llar, pensions de l’estranger, etc.) o quan el pagador no està obligat a retenir (administradors, empleats de la llar, pensions de l’estranger, etc.).

En aquests casos, el límit ha augmentat. En concret, per a 2018 el límit es fixa en 12.643 euros (tot i que per a persones mortes abans del 5 de juliol de 2018 -Data en què va entrar en vigor aquest canvi- el límit és de 12.000 euros). A partir de 2019 el límit és de 14.000 euros en tots els casos.

Si només s’obtenen rendes del treball i aquestes són inferiors a 12.643 euros no hi ha obligació de presentar la declaració
de l’IRPF de 2018. A partir de 2019, l’esmentat límit serà de 14.000 euros.

Font: Indicator

Menu