Canvis en l’obligació de declarar

Post 29 of 281

S’han modificat els límits per presentar la declaració de l’IRPF

En general, quan la principal font d’ingressos d’una persona són les rendes del treball i aquestes no superen els 22.000 euros, no hi ha obligació de presentar IRPF. No obstant això, en certs casos aquest límit és més baix.

cambios declaracion irpf

Per exemple:

  • Si es perceben rendiments del treball de més d’una entitat i la suma de les rendes procedents del segon i restants pagadors (en quantia) supera els 1.500 euros.
  • Si s’han percebut rendes subjectes a un tipus fix de retenció, o quan el pagador no està obligat a retenir (administradors, empleats
    de la llar, pensions de l’estranger, etc.) o quan el pagador no està obligat a retenir (administradors, empleats de la llar, pensions de l’estranger, etc.).

En aquests casos, el límit ha augmentat. En concret, per a 2018 el límit es fixa en 12.643 euros (tot i que per a persones mortes abans del 5 de juliol de 2018 -Data en què va entrar en vigor aquest canvi- el límit és de 12.000 euros). A partir de 2019 el límit és de 14.000 euros en tots els casos.

Si només s’obtenen rendes del treball i aquestes són inferiors a 12.643 euros no hi ha obligació de presentar la declaració
de l’IRPF de 2018. A partir de 2019, l’esmentat límit serà de 14.000 euros.

Font: Indicator

Menu