Category archive: Financer

Devolució d’IRPF pendent

Devolució d'IRPF pendent

Si encara no ha rebut la devolució del seu IRPF Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució, termini que comença a comptar des de la fi del termini de presentació de l’IRPF (o des de la data de presentació si la declaració es va presentar amb posterioritat). En tot cas, pot comprovar…

Gestió correcta de l’IAE

Gestió correcta de l'IAE

Si tributa per aquest impost, revisi les variacions dels elements tributaris Encara que moltes empreses no tributen per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (les persones físiques, o les empreses que facturen menys d’un milió d’euros), aquelles que ho fan han de satisfer cada any una quota que, en general, es calcula segons els elements tributaris de…

Socis al 50%. Eviteu conflictes

Socis al 50%. Eviteu conflictes

Una societat al 50% comporta riscos que convé preveure Quan es constitueix una societat entre dos socis és habitual que aquests vulguin fer-ho al 50%, sobretot si tots dos van a treballar a l’empresa i a aportar el mateix capital. No obstant això, constituir una societat al 50% comporta riscos: Atès que cap soci té…

Contractació electrònica

Contractació electrònica

Les licitacions s’han de tramitar per via electrònica En general, les empreses han de presentar les seves ofertes a licitacions públiques a través d’una plataforma electrònica en la qual es publiquen l’anunci de licitació i els plecs de condicions. Per tant, convé estar preparat per poder presentar les seves ofertes per aquesta via. En general,…

Augment de base i major pensió

Augment de base i major pensió

Si és autònom, potser li interessi pujar la seva base de cotització. Si vostè és autònom, sàpiga que les condicions d’accés a la jubilació són similars a les del Règim General. Per exemple: L’edat de jubilació augmenta cada any fins al 2027, moment en què aquesta edat serà de 67 anys. Això no obstant, si…

Compra d’immoble amb hipoteca

Compra d'immoble amb hipoteca

Subrogar-se en una hipoteca pot ser beneficiós. Si va a adquirir un immoble que està gravat amb una hipoteca, verifiqui si en lloc de demanar un nou préstec al seu banc li surt més a compte subrogar-se en la hipoteca ja existent. Si cancel·la l’anterior hipoteca, en formalitzar la nova haurà de satisfer entre un…

Té filials amb pèrdues?

Té filials amb pèrdues?

La normativa ha canviat amb efectes per a aquest mateix any. Quan una societat té una filial amb pèrdues, en moltes ocasions pot comptabilitzar un “deteriorament de valor” de la seva participació en aquesta filial: Des de 2013 aquests deterioraments no es consideren fiscalment deduïbles (fins 2012 sí que ho eren). Si la filial es…

Notícies d’interès Gener de 2017

Notícies d'interès Gener de 2017

Les novetats de la PAC per a aquesta campanya La principal modificació és que es suprimeixen els requisits per a ser agricultor actiu, dirigint les ajudes a aquelles persones que exerceixin activitat agrària… Per llegir la notícia completa en format revista interactiva fer clic aquí. El sector porcí espanyol segueix en ratxa Després de tancar…

Dividends privilegiats

Dividends privilegiats

En les SA i SL poden crear-se títols amb dividend privilegiat. Com a regla general, el dret a cobrar dividends és proporcional al percentatge de capital de cada soci. Tanmateix, la llei permet crear accions o participacions privilegiades, que donen dret a cobrar un dividend preferent. En aquest cas: Si hi ha beneficis repartibles, la…

Necessito un distribuïdor a l’estranger

Necessito un distribuïdor a l'estranger

Abans de contractar un distribuïdor a l’estranger, prengui algunes cauteles… Moltes empreses comencen a vendre els seus productes a l’estranger a través de distribuïdors radicats en aquests països. Doncs bé, si vostè també té previst fer-ho tingui en compte algunes qüestions: Cerca. Tant l’ICEX com les cambres de comerç tenen serveis per a localitzar distribuïdors i…

Menu