Category archive: Fiscal

IVA i importacions

IVA i importacions

Algunes importacions tenen regles especials en matèria d’IVA Quan s’adquireixen béns a un proveïdor de fora de la Unió Europea, s’ha de satisfer l’IVA al retirar-los de la duana. El mencionat IVA es calcula sobre el preu de venda, els aranzels i totes les despeses produïdes fins que les mercaderies arriben al primer lloc de…

Delicte fiscal

Delicte fiscal

Recordeu algunes regles aplicables a aquesta figura Perquè hi hagi delicte fiscal cal que l’import defraudat superi els 120.000 euros. I per calcular aquesta xifra es tenen en compte les següents regles: L’import defraudat ha de referir-se a un impost concret calculat individualment dins d’un període impositiu de 12 mesos. Per tant, si en un…

Pimes: amortització doble

Pimes: amortització doble

Moltes empreses no aprofiten tots els incentius que els són aplicables Les empreses que facturen menys de 10 milions d’euros poden aplicar el règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, que conté incentius que els permeten retardar -i en molts casos reduir-el pagament de l’Impost sobre Societats. Un d’aquests incentius és el de l’amortització…

Xec guarderia i deducció

Xec guarderia i deducció

En ocasions és possible aplicar els beneficis consecutivament Moltes empreses satisfan les despeses de guarderia dels fills dels empleats, l’import queda exempt de l’IRPF. per la seva banda, en el cas que hagin d’incórrer en despeses per guarderia, les mares treballadores poden gaudir d’una deducció en l’IRPF l’import és de fins a 1.000 euros anuals….

Valoració de participacions en l’IP

 Valoració de participacions en l'IP

Com ha de valorar la seva SL en l’Impost sobre el Patrimoni? Si vostè participa en una societat i ha de presentar l’Impost sobre el patrimoni, recordi algunes regles sobre com valorar aquesta societat en aquest impost: Si la societat desenvolupa una activitat econòmica, segurament podrà considerar exempt el valor de les seves participacions, però…

Societats interposades

Societats interposades

Hisenda les accepta, però fixa unes regles sobre la seva fiscalitat Molts professionals -advocats, arquitectes …- desenvolupen la seva activitat a través d’una societat. I com les societats tributen a un tipus fix (el 25%) mentre que les persones físiques ho fan a un tipus progressiu (que pot arribar a ser del 45%), Hisenda ha…

Unes s’han derogat, però d’altres no

Unes s'han derogat, però d'altres no

S’han derogat algunes bonificacions en la cotització, però altres segueixen vigents … Les empreses ja no poden utilitzar el contracte indefinit de suport als emprenedors, al qual s’establia un període de prova d’un any i que donava dret a bonificacions durant tres anys i a deduccions en l’Impost sobre Societats. No obstant això: Els contractes…

Més costos… i més prestacions

Més costos... i més prestacions

Han augmentat les prestacions a favor dels autònoms Des l’1 de gener de 2019 els autònoms estan obligats a cotitzar per contingències professionals (accidents de treball), per cessament d’activitat (el “atur” dels autònoms) i per formació professional. I per aquells que no cotitzaven pels primers dos conceptes -fins l’any passat era optatiu fer-ho-, això ha…

Falsos autònoms

Falsos autònoms

S’han endurit les sancions per contractar-los Si la seva empresa contracta un autònom i el treball realitzat compleix els requisits d’una relació laboral ordinària (les tasques es realitzen sota la seva direcció, vostè assumeix els riscos de l’activitat …), l’afectat serà considerat un “fals autònom”, i la Seguretat Social reclamarà les cotitzacions en el règim…

Societats inactives

Societats inactives

Hisenda ha iniciat un pla per revocar el NIF i tancar-los el registre. Hisenda ha detectat que les societats inactives constitueixen un col·lectiu de risc que vol controlar. Tanmateix, per fer-ho de forma eficaç primer de diferenciar les societats “de risc” d’aquelles que estan realment abandonades i haurien de ser donades de baixa, de manera…

Menu