Category archive: Fiscal

Hi haurà més concursos?

Hi haurà més concursos?

Vegi com actuar si un dels seus clients cau en concurs Si rep una comunicació d’acord algun dels seus clients ha caigut en concurs de creditors, no es precipiti amb relació als contractes que pugui mantenir amb el client: Si manté una relació continuada, sàpiga que el simple fet del concurs no permet resoldre el contracte….

Amortitzacions: algunes regles

Amortitzacions: algunes regles

La normativa és flexible en matèria d’amortitzacions Les empreses poden deduir cada any una despesa en concepte d’amortització dels seus actius. I la normativa comptable dóna certa flexibilitat a l’hora de calcular l’amortització.   Exemple 1. En els immobles, no és obligatori amortitzar la edificació segons la proporció de valor que es derivi del cadastre. Si es…

Menys aixovar domèstic

Menys aixovar domèstic

L’ Impost sobre Successions sortirà una mica més barat A l’hora de valorar els béns rebuts en una herència i liquidar l’Impost sobre Successions s’ha d’incloure el valor de l’aixovar domèstic (els mobles, estris i utensilis personals de la víctima que no hagin estat detallats en l’acceptació d’herència). I a aquests efectes, es presumeix -excepte…

Vacances i dies de cortesia

Vacances i dies de cortesia

Seleccioneu fins a 30 dies a l’any en els quals Hisenda no pugui notificar-li Per sol·licitar aquests dies de cortesia, accedeixi amb el certificat electrònic a el portal “Els meus notificacions “de la Seu Electrònica i feu clic a l’enllaç” Sol·licitar dies en què no es posaran notificacions en adreça electrònica habilitada “. Un cop…

Ajornament d’impostos

Ajornament d'impostos

Sol·liciti-ho si té problemes de liquiditat. En general, les empreses poden sol·licitar l’ajornament de la majoria de deutes tributaris. Això sí, hi ha alguns deutes inajornables i altres amb un tractament especial. Per exemple: Els deutes corresponents a retencions o ingressos a compte practicades sobre rendes de la feina, activitats professionals, interessos, dividends, etc. són…

Autònoms que treballen a casa

Autònoms que treballen a casa

Després de la crisi sanitària, molts professionals opten per aquesta alternativa Si comença a desenvolupar la seva activitat econòmica des del seu habitatge habitual, podrà deduir-se en el seu IRPF part de les despeses de titularitat i subministraments. En concret: Les despeses de titularitat podrà deduir en proporció a la superfície que utilitzi en l’activitat. Respecte…

Pactes sobre el lloguer de locals

 Pactes sobre el lloguer de locals

Als propietaris els interessa arribar a un acord Si vostè és propietari d’un local llogat i l’arrendatari li comunica que no podrà pagar les rendes, el millor és que arribin a un acord i li permeti demorar tots o part els propers pagaments, fins que la situació millori. Si no arriba a cap acord i…

Ajuts pel finançament

Ajuts pel finançament

Mesures per facilitar l’accés al finançament Si sol·licita finançament per al pagament de salaris o de factures o per altres necessitats de liquiditat, per exemple, pot obtenir un aval públic que cobreix fins al 80% de l’operació durant tot el termini d’aquesta (amb un màxim de cinc anys), sense cost. Per sol·licitar el finançament amb…

Disposició del pla de pensions

Disposició del pla de pensions

Es pot fer de manera anticipada com a conseqüència de la crisi sanitària Les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada pel Covid-19 poden, de forma excepcional, disposar de part de diners dipositats en els seus plans de pensions. En concret, poden fer-ho: Els aturats com a conseqüència d’un expedient de…

Venda a el públic i contracte de lloguer

Venda a el públic i contracte de lloguer

Vegi els seus drets si el propietari no vol renovar el lloguer Si el propietari d’un local de negoci no vol renovar el contracte de lloguer, l’arrendatari pot tenir dret a una indemnització si es donen, entre d’altres, els següents requisits: Que durant els últims cinc anys s’hagi realitzat al local una activitat comercial de…

Menu