Category archive: Fiscal

Model 145, al gener

Model 145, al gener

Al gener, lliuri un model 145 als seus treballadors. En contractar als seus treballadors, la seva empresa va fer signar una comunicació (el model 145) on aquests li van informar de la seva situació personal i familiar, per així calcular la seva retenció. Tanmateix, recordeu que el tipus de retenció ha de modificar-se si es…

Pot reclamar interessos

Pot reclamar interessos

Si un client li paga fora de termini, pot reclamar-li interessos de demora. El termini màxim de pagament en les relacions comercials entre empreses és de 30 dies naturals (ampliables a 60 per acord entre les parts), i es compta, en general, des que el client rep les mercaderies o els serveis. Doncs bé, si…

Activitat compatible amb la jubilació al 100%

Activitat compatible amb la jubilació al 100%

Conegui en detall una de les mesures estrella de la nova Llei d’Autònoms. La nova Llei d’Autònoms ja s’ha publicat. I una de les novetats més comentades és la possibilitat que tenen els autònoms de compatibilitzar l’exercici de la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensió. A aquests efectes: Actualment es…

Discrepàncies per temes fiscals

Discrepàncies per temes fiscals

Resoleu fàcilment davant el TEAR. En ocasions es plantegen discrepàncies amb clients o proveïdors per temes fiscals: que si el meu assessor diu que aquesta factura no és correcta, que si em tenies d’aplicar l’IVA al 10% i m’ho apliques al 21%, que si en aquest pagament no hauries d’aplicar retenció … El problema és…

Impost sobre Construccions

Impost sobre Construccions

Verifiqueu que l’hi liquiden de forma correcta. Si va a realitzar obres en un immoble, és possible que l’Ajuntament li liquidi l’Impost sobre Construccions. Atès que l’esmentat impost pot ser de fins al 4% del “cost d’execució material” de l’obra, verifiqui: Que no li inclouen ni les taxes per sol·licitud de llicència ni l’IVA que…

Calculi la Declaració de Renda 2017 i planifiqui el 2018

Calculi la Declaració de Renda 2017 i planifiqui el 2018

És recomanable assessorar-se per tal de valorar i planificar la seva fiscalitat òptima, abans de final d’any hi som a temps. Fem una simulació de la declaració per estar a temps de fer els canvis que es considerin oportuns abans de final d’any. Estudiem el seu cas per fer-li les recomanacions necessàries per optimitzar la…

Fi del secret a Andorra

Fi del secret a Andorra

Aquest país ha de facilitar informació als països de la UE. A partir de 2018 el Principat d’Andorra facilitarà als països de la UE informació sobre els comptes bancaris que els seus respectius ciutadans puguin tenir en el territori: A partir del primer semestre de 2018, començarà a facilitar informació sobre els comptes de persones…

Al novembre, un nou model

Al novembre, un nou model

Les operacions vinculades han d’informar ara. Les operacions que una societat realitza amb els seus socis o altres societats del seu propi grup són objecte d’especial seguiment per part d’Hisenda. Per aquest motiu s’ha aprovat un nou model (el 232) en el qual les empreses han d’informar a Hisenda sobre algunes d’aquestes operacions: Aquest model…

Recàrrecs que no procedeixen

Recàrrecs que no procedeixen

Els recàrrecs per extemporaneïtat no són automàtics. Si la seva empresa presenta una autoliquidació o un complementària fora de termini, Hisenda li exigirà un recàrrec d’entre el 5% i el 20%, segons el retard que s’hagi produït. A la pràctica, Hisenda actua de forma automàtica i exigeix ​​aquests recàrrecs sempre que es produeix un retard….

Donació de participacions

Donació de participacions

La donació d’empreses després de complir els 65 anys té incentius fiscals. Quan el soci d’una empresa està a punt de complir els 65 anys i vol jubilar-se, és habitual que es plantegi donar les seves participacions a un familiar (els seus fills, per exemple). Doncs bé, recordeu que, complint certs requisits, les donacions efectuades…

Menu