Category archive: Jurídic

Targeta sanitària europea

Targeta sanitària europea

Demani-la si ha de viatjar a l’estranger. Si té previst desplaçar-se a un país de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa (per exemple, durant les seves vacances), li convé disposar de la targeta sanitària europea. Aquesta targeta li permet accedir a l’atenció sanitària pública durant una estada temporal en qualsevol d’aquests països, en les mateixes condicions…

Reconeixement de deute

Reconeixement de deute

Millor si es fa en escriptura. Si un client que li deu unes factures li proposa pactar un calendari de pagaments i vostè accepta, és aconsellable que signin un reconeixement de deute en què reconegui que li deu aquesta quantitat. Així, el seu deutor tindrà poques opcions d’oposar-se al pagament si al final ha de…

Treball i pensió compatibles…

Treball i pensió compatibles...

…també per als propietaris de SA o SL. Si un treballador -ja sigui autònom o empleat per compte aliè- accedeix a la jubilació un cop assolida l’edat legal i té cotitzats el nombre d’anys necessaris per cobrar el 100% de la base reguladora (35 anys i sis mesos en 2018), pot compatibilitzar el treball amb…

Prestació de maternitat exempta

Prestació de maternitat exempta

Sol·liciti la devolució de l’IRPF satisfet en excés. Com haurà llegit a la premsa, el Tribunal Suprem ha reconegut que les prestacions per maternitat estan exemptes de tributar en l’IRPF (en contra del criteri que Hisenda havia mantingut fins ara). Per tant, si en els últims quatre anys (2014, 2015, 2016 o 2017) vostè o…

Familiars a l’empresa

Familiars a l'empresa

Utilitzeu el protocol familiar per regular l’accés. A les empreses familiars, és habitual que els fills dels socis fundadors s’incorporin al dia a dia del negoci quan tenen edat per a això, i que acabin ocupant càrrecs directius. Però això pot generar tensions (si no tenen la formació necessària, o perquè s’incorporen els fills d’un…

Comproveu l’aval

Comproveu l'aval

Verifiqui que no tindrà problemes per cobrar-lo. En els arrendaments d’immobles és habitual que el propietari sol·liciti, a més de la fiança, un aval bancari que garanteixi el pagament de les rendes mensuals. Així mateix, en algunes operacions comercials també és habitual formalitzar avals (per exemple, en els contractes de subministrament). Doncs bé, si en…

Indiqueu el titular real

Indiqueu el titular real

Aquesta menció és obligatòria en els comptes anuals. En dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil, enguany s’ha d’emplenar el formulari “Declaració d’identificació del titular real”, en el qual s’informa de la identitat de la persona o persones que posseeixen el control efectiu de la societat. A aquests efectes: Cal indicar les persones físiques que…

Aprovació de comptes

Aprovació de comptes

Si preveu problemes amb algun soci, vegi quins temes ha de controlar. En els propers mesos, les empreses celebraran la junta d’aprovació de comptes de 2017. I si hi ha discrepàncies amb algun soci, aquest aprofitarà qualsevol error per criticar la gestió dels administradors, o per a impugnar els acords que s’adoptin. Per tant, convé…

Quan respon l’administrador?

Quan respon l'administrador?

Vegi en quins casos Hisenda pot demanar-li responsabilitats. Com a administrador d’una SA o d’una SL, vostè pot arribar a respondre davant Hisenda dels deutes fiscals de la societat. Però no s’espanti: això només passa en casos molt concrets, i sempre que l’empresa hagi comès una infracció tributària: Hisenda pot considerar-lo responsable solidari -és a…

Preparats per al RGPD

Preparats per al RGPD

El nou RGPD augmenta la quantia de sancions i és d’aplicació obligatòria a partir de maig 2018. (Veure Vídeo Aquí) Aplica a totes les empreses i negocis de la UE siguin de la mida que siguin. Com gestiones la protecció de les dades personals dels teus contactes? Tens ben identificats i controlats els seus consentiments…

Menu