Category archive: Laboral

Agent o venedor en plantilla?

Agent o venedor en plantilla?

Quina de les dues alternatives surt més a compte? Quan una empresa vol ampliar les seves vendes a zones en les que no està present, sol plantejar-se si és millor fer-ho amb una xarxa de venedors propis o mitjançant agents comercials independents. En aquest sentit: Els agents comercials són professionals independents que solen anar a…

Revisió del correu electrònic

Revisió del correu electrònic

Pot accedir al seu contingut? En ocasions, els treballadors utilitzen el correu electrònic de l’empresa de forma incorrecta: per xerrar amb altres empleats, per a ús personal, o fins i tot per a activitats que podrien ser susceptibles d’acomiadament (passant dades a la competència o assetjant a un company, per exemple ). Doncs bé, és…

Els “falsos autònoms”

Els "falsos autònoms"

La Inspecció de Treball controla especialment aquesta figura. Algunes empreses signen contractes de prestació de serveis amb autònoms pensant que amb això evitaran el cost de les cotitzacions socials i les indemnitzacions que es derivarien de la signatura d’un contracte laboral. Però si el que s’amaga darrere d’aquests contractes és una veritable relació laboral, l’empresa…

Política de recepció de paquets

Política de recepció de paquets

Pot regular la recepció de paquets personals. Moltes empreses es troben amb treballadors que efectuen compres personals per Internet i consignen com a domicili de lliurament el de l’empresa. I si són diversos empleats els que actuen d’aquesta manera, es produeix un perjudici clar per al negoci: Es generen interrupcions en el treball a causa…

Acomiadament de treballadors en IT

Acomiadament de treballadors en IT

Sigui cautelós; en alguns casos pot ser nul. Si la seva empresa vol acomiadar un treballador que està de baixa, no es precipiti. Pensi que l’acomiadament es pot declarar nul (de manera que quedarà obligat a readmetre a l’afectat i a pagar-li els salaris meritats des de la data de l’acomiadament fins a la data…

Implantació del teletreball

Implantació del teletreball

Si vol implantar el teletreball, vegi quines qüestions ha de controlar. Moltes empreses estan optant pel teletreball com a mesura per fomentar la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors. A més, l’empresa pot obtenir estalvis (en subministraments, en el lloguer d’un local més petit …). Doncs bé, si la seva empresa vol que algun…

Càlcul correcte de les pagues extres

Càlcul correcte de les pagues extres

Algunes situacions produïdes durant l’any incideixen en l’import de l’extra… Alguns programes de nòmines calculen la paga extra segons el salari del treballador en el moment del seu abonament. No obstant això, cal tenir en compte que aquestes pagues es meriten dia a dia, i que durant el període de meritació podria haver-se modificat l’esmentat…

Si s’implanta la jornada intensiva…

Si s'implanta la jornada intensiva...

Si implanta aquesta jornada per primer cop, sigui cautelós. Alguns convenis no preveuen la jornada intensiva a l’estiu, però moltes empreses es plantegen implantar-la davant la baixada de treball durant aquest període. Doncs bé, si està considerant una mesura d’aquest tipus, li interessa fixar per escrit els termes de gaudi i arribar a un acord…

Formació interna

Formació interna

Recordeu que també és bonificable. Les empreses amb empleats disposen d’un saldo per gastar en formació de la seva plantilla. El dit saldo -denominat “crèdit per a la formació” – es calcula aplicant un percentatge a la quantia ingressada per formació professional durant l’any anterior (percentatge que varia segons la mida de l’empresa). A la…

Reducció de les jornades

Reducció de les jornades

Si li interessa, verifiqui si pot implantar la mesura. Si vol rebaixar els costos salarials de la seva plantilla, i ha pensat en reduir la jornada d’alguns treballadors, vegi quines opcions es poden adoptar: Si no travessa per un bon moment pot tramitar un ERO de reducció de jornada. Podrà reduir la jornada dels seus…

Menu