Category archive: Laboral

Justificació de dietes

Justificació de dietes

Qui ha de fer-ho: l’empresa o el treballador? Quan Hisenda vol verificar si les dietes rebudes per un treballador estan exemptes de l’IRPF, sol sol·licitar la justificació a beneficiari quan en realitat és l’empresa la que té més mitjans per aportar-los.   Per evitar aquests problemes de prova, el Tribunal Econòmic-Administratiu Central ha dictaminat sobre…

Bestretes i préstecs al personal

Bestretes i préstecs al personal

En alguns casos pot exigir interessos i en altres no. Recordeu que les bestretes es refereixen a quantitats ja meritades i encara no cobrades (els dies treballats del mes en curs, o la part de paga extra ja meritada), i que s’han de retornar en el moment en què la quantitat anticipada s’hauria d’haver cobrat….

Incorporació de becaris

Incorporació de becaris

Una bona alternativa per seleccionar futurs empleats. La seva empresa pot incorporar estudiants universitaris com a becaris a través d’acords amb els centres educatius. No estarà obligat a pagar-los res (tot i que és habitual fer-ho, en el cas haurà de cotitzar per ells, però es pot aplicar una bonificació del 100%). A més dels…

Canvis en la jubilació parcial

Canvis en la jubilació parcial

S’afavoreix als treballadors que realitzen esforç físic. L’any 2013 es van endurir les condicions per accedir a la jubilació. No obstant això, i pel que fa a la jubilació parcial anticipada, una nova norma permet aplicar la legislació anterior fins al 31 de desembre de 2022 a determinats supòsits. En concret, es permetrà accedir a…

Agent o venedor en plantilla?

Agent o venedor en plantilla?

Quina de les dues alternatives surt més a compte? Quan una empresa vol ampliar les seves vendes a zones en les que no està present, sol plantejar-se si és millor fer-ho amb una xarxa de venedors propis o mitjançant agents comercials independents. En aquest sentit: Els agents comercials són professionals independents que solen anar a…

Revisió del correu electrònic

Revisió del correu electrònic

Pot accedir al seu contingut? En ocasions, els treballadors utilitzen el correu electrònic de l’empresa de forma incorrecta: per xerrar amb altres empleats, per a ús personal, o fins i tot per a activitats que podrien ser susceptibles d’acomiadament (passant dades a la competència o assetjant a un company, per exemple ). Doncs bé, és…

Els “falsos autònoms”

Els "falsos autònoms"

La Inspecció de Treball controla especialment aquesta figura. Algunes empreses signen contractes de prestació de serveis amb autònoms pensant que amb això evitaran el cost de les cotitzacions socials i les indemnitzacions que es derivarien de la signatura d’un contracte laboral. Però si el que s’amaga darrere d’aquests contractes és una veritable relació laboral, l’empresa…

Política de recepció de paquets

Política de recepció de paquets

Pot regular la recepció de paquets personals. Moltes empreses es troben amb treballadors que efectuen compres personals per Internet i consignen com a domicili de lliurament el de l’empresa. I si són diversos empleats els que actuen d’aquesta manera, es produeix un perjudici clar per al negoci: Es generen interrupcions en el treball a causa…

Acomiadament de treballadors en IT

Acomiadament de treballadors en IT

Sigui cautelós; en alguns casos pot ser nul. Si la seva empresa vol acomiadar un treballador que està de baixa, no es precipiti. Pensi que l’acomiadament es pot declarar nul (de manera que quedarà obligat a readmetre a l’afectat i a pagar-li els salaris meritats des de la data de l’acomiadament fins a la data…

Implantació del teletreball

Implantació del teletreball

Si vol implantar el teletreball, vegi quines qüestions ha de controlar. Moltes empreses estan optant pel teletreball com a mesura per fomentar la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors. A més, l’empresa pot obtenir estalvis (en subministraments, en el lloguer d’un local més petit …). Doncs bé, si la seva empresa vol que algun…

Menu