Category archive: Laboral

Incentius per contractar

Incentius per contractar

Recordeu que contractar té avantatges fiscals. La contractació de treballadors permet gaudir d’incentius fiscals. Per exemple: Si utilitzeu el contracte de suport a emprenedors, podrà gaudir d’una deducció del 50% de la prestació per desocupació que el treballador tingui pendent de cobrament. Si augmenta la plantilla mitjana i a més adquireix nous actius, podrà amortitzar…

Registre de jornada

Registre de jornada

Una recent sentència contradiu la Inspecció de Treball. Fins ara la Inspecció de Treball considerava que les empreses havien de portar un registre de jornada de tots els empleats, amb independència que fessin o no hores extres i que el seu contracte fos a temps complet o a temps parcial. No obstant això, una recent…

Paternitat de quatre setmanes

Paternitat de quatre setmanes

S’ha ampliat la durada del permís. Si algun dels seus treballadors té un fill, la llei li permet exercir els següents drets: Després del naixement, tindrà dret a gaudir d’un permís retribuït de dos dies naturals (tot i que el conveni col·lectiu pot fixar una durada superior).En tractar-se d’un permís retribuït, els costos salarials d’aquests…

Jubilació el 2017

Jubilació el 2017

Si algun empleat es vol jubilar el 2017, a quina edat podrà fer-ho? L’edat de jubilació va augmentant cada any de manera gradual fins a l’any 2027, moment en què la jubilació serà possible als 67 anys (o als 65 si en aquest moment el treballador acredita 38 anys i sis mesos cotitzats). Així doncs,…

Que treballi en exclusiva

Que treballi en exclusiva

Si no vol pluriocupats pacti en el contracte. Si vostè no vol que algun dels seus empleats tingui pluriocupació (És a dir, que treballi per a diverses empreses) o pluriactivitat (És a dir, que compatibilitzi el seu treball per compte d’altri amb un altre per compte propi), pot incloure en el seu contracte de treball un pacte d’exclusivitat….

Calendari laboral

Calendari laboral

La seva empresa ha d’elaborar i exposar el calendari laboral. La seva empresa ha d’elaborar cada any el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible del centre de treball. Si té representants dels treballadors, ha de lliurar-los un esborrany abans de publicar-lo, ja que tenen dret a ser consultats. Si algun dels festius cau…

Pactes de no competència

Pactes de no competència

Li interessa signar-los amb els seus empleats més qualificats. Si una empresa vol impedir que un empleat li faci la competència quan rescindeixi el seu contracte, pot fer-ho. Per això haurà de signar un pacte de no competència amb el treballador afectat. A aquests efectes: Si se signa el pacte, el treballador no podrà anar-se’n…

“Venimos a verle”. Edició Març-Abril, 2015

“Venimos a verle”. Edició Març-Abril, Ja tenim a la seva disposició en lliure descarrega la nostra publicació informativa “Venimos a verle” corresponent a Març-Abril. Descarregui-la i faci un cop d’ull!

“Venimos a verle”, dossier informatiu

“Venimos a verle”. Edició Gener-Febrer Ja tenim a la seva disposició en lliure descarrega la nostra publicació informativa “Venimos a verle” corresponent a Gener-Febrer. Descarregui-la i faci un cop d’ull!

Contracta amb l’Administració?

Contracta amb l’Administració? En aquests casos la factura electrònica será obligatòria en 2015. A partir del 15 de gener de 2015, les societats que contractin amb les administracions públiques hauràn d’emetre factures electròniques. Les administracions que així ho decideixin podran eximir d’aquesta obligació les factures de menor import, però en cap cas quedaràn eximides les…

Menu