Cessament d’activitat: em quedo el cotxe

Post 72 of 380

Si se’l queda per a ús particular, te que liquidar IVA

Quan un empresari individual cessa en la seva activitat -per exemple, perquè es jubila, o perquè tanca el negoci- és habitual que es quedi algun dels béns del negoci per al seu ús particular. El cas més habitual és el del vehicle.

ebs

Doncs bé, aquest traspàs de béns des del patrimoni empresarial al patrimoni privat és un “autoconsum” a efectes d’IVA, i té conseqüències en l’àmbit d’aquest impost.

En concret, amb el “autoconsum” es torna a Hisenda l’IVA deduït per l’adquisició d’aquests béns (total o parcialment, segons els casos), ja que l’adquisició de béns per a ús privat no dóna dret a deduir l’impost.

Atès que molts empresaris que cessen en la seva activitat no fan res respecte a l’IVA d’aquests béns, Hisenda sol enviar requeriments al respecte, girant després les corresponents liquidacions amb quota, interessos i sancions.

AUTOCONSUM

Si cessa en la seva activitat, els nostres professionals analitzaran el cas concret per fer un traspàs ordenat de béns i evitar riscos fiscals.

Si va a jubilar-se o a tancar el negoci, consulteu-nos. Els nostres professionals l’ajudaran a traspassar els seus béns de forma ordenada i sense errors.

Font: Indicator

Menu