Com puc reclamar?

Post 83 of 226

Quan els deutors intenten eludir el pagament dels seus deutes…

Segurament haurà sentit casos de deutors que utilitzen alguna d’aquestes estratagemes per no pagar als seus creditors:

  • De vegades, el que fan és desprendre dels seus béns i els posen a nom de tercers de la seva confiança (per exemple, d’un familiar).
  • O també és habitual que deixin inactiva l’empresa amb la qual han generat els deutes i comencin a operar a través d’una nova societat.

deudas

Doncs bé, en aquests casos no es desanimi: potser sigui possible reclamar el pagament per altres vies. Per exemple, es pot reclamar que s’anul·lin aquestes vendes fictícies i els béns tornin al patrimoni del deutor. O, en el segon cas indicat, es pot reclamar el pagament a la nova societat si es demostra que ha existit una successió d’empreses per perjudicar els creditors.

RECLAMACIONS: Alguns deutors es desprenen dels seus béns per no pagar als seus creditors. No obstant això, en aquests casos hi ha diverses possibilitats per reclamar el cobrament.

Si alguna empresa li deu diners, consulteu-nos. Els nostres professionals analitzaran les possibilitats de reclamar el cobrament.

Font: Indicator

Menu