Complement de la pensió

Post 10 of 380

Alternatives per complementar la seva pensió de jubilació

L’accés a la jubilació sol comportar una reducció de ingressos, especialment en el cas d’autònoms que han cotitzat sobre bases baixes.

pension

Doncs bé, hi ha alternatives que, amb costos fiscals molt ajustats, permeten obtenir fons per a complementar la pensió de jubilació. Per exemple:

  • La venda de l’habitatge habitual per part de persones grans de 65 anys no tributa en l’IRPF. Si aquest habitatge és molt gran -perquè els fills ja s’han independitzat-, pot plantejar-se la seva venda i l’adquisició d’una altra més petita, quedant un romanent que, ben invertit, complementarà la seva pensió.
  • Una altra opció és la contractació d’una hipoteca inversa, mitjançant la qual l’entitat financera lliura una quantitat mensual que no es reintegra (es va acumulant com un deute que, finalment, cancel·len els fills en el moment de rebre l’herència).
  • Una altra opció per a majors de 65 anys és la venda de qualsevol bé (no necessàriament l’habitatge habitual) i la reinversió del que obtingut en una renda vitalícia. Complint certs requisits, la guany obtingut per aquesta venda no tributa en l’IRPF.

ALTERNATIVES DIVERSES

Vingui a veure’ns. Els nostres professionals l’assessoraran sobre diferents alternatives que li permetran complementar la pensió de jubilació.

Font: Indicator

Menu