Compra d’immoble amb hipoteca

Post 260 of 347

Subrogar-se en una hipoteca pot ser beneficiós.

Si va a adquirir un immoble que està gravat amb una hipoteca, verifiqui si en lloc de demanar un nou préstec al seu banc li surt més a compte subrogar-se en la hipoteca ja existent.

  • Si cancel·la l’anterior hipoteca, en formalitzar la nova haurà de satisfer entre un 1% i un 1,5% del capital garantit en concepte d’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD).
  • En canvi, si es subroga en la hipoteca del venedor (de manera que la hipoteca no es cancel·la i vostè passa a ser el nou deutor), no haurà de satisfer l’impost, ja que les subrogacions de deutor o de creditor no tributen per AJD.

hipoteca

No obstant això, per a això cal complir certs requisits addicionals, per la qual cosa, abans de subrogar en una hipoteca existent, és important que es deixi assessorar per un professional.

Consulteu-nos en aquests casos. Analitzarem l’alternativa de finançament que li suposi menys costos.

AJD

Si va a adquirir un immoble hipotecat i vol finançar la compra, pot interessar la subrogació en la hipoteca ja existent.

Font: Indicator

Menu