Comptes amb socis i administradors

Post 111 of 271

En tancar els comptes de la seva empresa comprovi el saldo d’aquest compte.

En moltes societats els socis aporten fons per solucionar problemes puntuals de tresoreria, que es recullen en la comptabilitat dins del compte amb socis i administradors. No obstant, si la societat no pot retornar aquestes aportacions, és freqüent que aquest saldo es vagi mantenint de forma indefinida a la comptabilitat.

cuenta-socios-administradores

Doncs bé, si això succeeix a la seva empresa és convenient que regularitzi aquest saldo, per evitar possibles problemes amb Hisenda o amb els socis que van fer aquestes aportacions (per exemple, si sorgeixen discrepàncies entre vosaltres, algun soci podria reclamar que la societat li torni les aportacions que va fer en el seu moment). Per tant:

  • Si la societat va a tornar els fons, el millor és que signin un contracte de préstec en el que pactin el termini de devolució i els interessos.
  • En cas que la societat no els vagi a poder retornar, cancel·lin aquest saldo augmentant el capital de l’empresa o fent aportacions de socis a fons perdut.

Augment de capital amb crèdits. No és convenient que la seva empresa mantingui saldos a pagar amb socis de forma permanent. Una manera de cancel·lar aquests saldos és augmentar el capital de la societat, i que els socis aportin aquests crèdits.

Si en la seva empresa els socis han fet aportacions per cobrir problemes de tresoreria, consulteu-nos. L’assessorem sobre la millor manera de cancel·lar els saldos que quedin pendents.

Font: Indicator

Menu