Còmput de les vacances

Post 2 of 434

Comproveu si es computen per dies hàbils o naturals

En alguns casos el còmput de les vacances es realitza per dies laborables, mentre que en altres es computen per dies naturals, pel que poden sorgir dubtes sobre el dia de reincorporació.

ebs

 

Per exemple, vegi quan ha de reincorporar un treballador a què li resta una setmana de vacances i la gaudeix a partir de dilluns 28 de desembre:

  • Si el conveni fixa el gaudi en dies laborables, només computaran com vacances els dies que ho siguin. Per tant, si el seu empleat treballa de dilluns a divendres i li queden set dies de vacances, es reincorporarà a la feina el divendres 8 de gener.
  • Si el període de vacances es calcula a raó de dies naturals, en aquest període s’inclouen tant els dies feiners com els festius. Per tant, el seu empleat ha de reincorporar el dilluns 4 de gener (en aquest cas, tant el dia 1 com el dissabte i el diumenge compten com a dies de vacances).

VACANCES Si el còmput és per dies naturals i el seu empleat sol·licita dos dies a compte de vacances (Per exemple, un dilluns i un dimarts), expliqui-li que s’han de computar també com gastats els dies de descans setmanal proporcionals a aquests dos dies.

Nuestro departamento laboral le soluciona cualquier duda que se le plantee en materia de personal y de recursos humanos.

Font: Indicator

Menu