Contractació electrònica

Post 80 of 347

Les licitacions s’han de tramitar per via electrònica

En general, les empreses han de presentar les seves ofertes a licitacions públiques a través d’una plataforma electrònica en la qual es publiquen l’anunci de licitació i els plecs de condicions.

contractacio electronica

Per tant, convé estar preparat per poder presentar les seves ofertes per aquesta via. En general, s’exigeix ​​el següent:

  • Que l’empresa es registri com a usuari de la plataforma i que tingui un certificat electrònic reconegut i en vigor (per exemple, algun dels certificats emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).
  • Que tingui instal·lat un navegador d’Internet que reuneixi les condicions tècniques que exigeixi la plataforma.

No apuri el termini per presentar les seves ofertes, per evitar problemes tècnics d’última hora (per exemple, si l’obliguen a comprimir la documentació, o a presentar-la en un format determinat).

Trobareu licitacions a marxa a l’apartat “Perfil del contractant” del web de cada administració, oa la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es).

L’assessorem sobre els tràmits a realitzar per presentar les seves ofertes en licitacions públiques.

Font: Indicator

Menu