Contractes amb l’administració

Post 7 of 347

Les petites empreses tenen facilitats per optar a contractes públics

En alguns contractes públics els tràmits d’adjudicació són senzills i assumibles per les pimes.

ebs

Per exemple:

  • En el procediment “obert simplificat” (contractes d’obra de fins a dos milions d’euros i de subministrament i serveis de fins a 100.000) no s’ha de prestar garantia provisional a la presentació de l’oferta.
  • Els “contractes menors” (obres de valor inferior a 40.000 euros i serveis o subministraments de valor inferior a 15.000) poden adjudicar de forma directa.

Addicionalment, hi ha mesures específiques que afavoreixen les pimes. Per exemple, les empreses amb menys de cinc anys d’existència no han d’acreditar haver realitzat treballs anteriors amb l’Administració (en el cas d’obres, això només s’aplica si el contracte és inferior a 500.000 euros). A més, la llei potència que els contractes es divideixin en lots que puguin executar-se de forma independent (quan això sigui possible).

Guia pràctica

El Ministeri d’Indústria ha publicat una guia en la qual trobarà informació sobre els passos a realitzar (inscriure en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades, aprendre a presentar ofertes en format electrònic …), i en la qual es sobre com assabentar-se de licitacions públiques a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

Font: Indicator

Menu