Cotització dels empleats d’oficina

Post 68 of 388

Apliqui a més supòsits la cotització reduïda als empleats amb treballs d’oficina

La cotització per contingències professionals depèn de l’activitat de l’empresa. No obstant això, els treballadors que realitzen determinats treballs previstos per la llei tenen una cotització específica, sigui quina sigui l’activitat de la seva empresa. Per exemple, el tipus aplicable al personal que realitza treballs exclusius d’oficines és de l’1,50%, tipus inferior al de la majoria d’activitats.

ebs

Segons la llei, per aplicar el tipus de l’1,50% els empleats han de fer exclusivament tasques pròpies d’oficina, sempre que tals treballs es desenvolupin únicament en els llocs destinats a oficines de l’empresa. Doncs bé, segons una recent sentència del Tribunal Suprem de juny de 2019:

  • Es compleix el requisit de realitzar un treball “exclusiu” d’oficina si el treball es realitza de forma habitual a l’oficina de l’empresa. Segons el tribunal, “habitual” significa durant més de la meitat de la jornada mensual.
  • A part de les tasques administratives, la feina d’oficina també abasta altres activitats de l’empresa (investigació, tasques d’enginyeria, pressupostos de vendes …).

Col·lectius als quals els és aplicable

La llei no identifica els treballs d’oficina amb els treballs merament administratius, de manera que el Tribunal Suprem considera que la cotització específica de l’1,5% també resulta aplicable a caps, directors, enginyers o tècnics que treballen en les oficines.

Verificaremos si la cotización por accidentes de trabajo de sus empleados es correcta y comprobaremos si hay algún colectivo que pueda acogerse a la cotización específica del 1,5%.

Font: Indicator

Menu