Cotxe elèctric: aspectes fiscals

Post 34 of 380

Si va a renovar els seus vehicles, analitzi totes les alternatives

La inversió en vehicles elèctrics o híbrids pot suposar, en alguns casos, un desemborsament superior al derivat de l’adquisició d’aquests mateixos vehicles amb motor de combustió.

ebs

Però, en contrapartida, s’obtenen estalvis futurs pel menor consum i per la millor fiscalitat d’aquests vehicles:

  • L’Impost de Matriculació es redueix progressivament en funció de les emissions de CO2 de el vehicle.
  • Els ajuntaments també solen fixar bonificacions en la quota de l’Impost de Circulació dels vehicles eficients.
  • En el cas que els vehicles siguin utilitzats pels empleats per a fins particulars, la retribució en espècie imputable es redueix si es tracta de vehicles energèticament eficients.

Convé, per tant, fer càlculs i prendre la decisió més adequada.

ESTALVI FINANCER

El major desemborsament actual pot quedar compensat amb els estalvis futurs derivats de la disminució del consum i la millor fiscalitat.

Le ayudaremos a calcular los ahorros derivados de la adquisición de vehículos eficientes, para que tome la decisión más adecuada.

Font: Indicator

Menu