DECLARACIÓ DE RENDA ( EXERCICI 2019 )

Post 12 of 380

Des del dia 4 de Maig al 30 de Juny estem en la campanya de renda corresponent a l’any 2019. Li recordem breument algunes dades que poden ser del seu interès.

ebs

Documentació mínima necessària per realitzar la seva declaració:

 • En cas de no haver fet la renda al nostre despatx l’any anterior, models 4 últims exercicis de renda presentats.
 • Copia DNI (Titular, Cònjuge en el seu cas i membres de la unitat familiar imputats en la declaració de renda si correspon).
 • Certificats de Retencions dels salaris, pensions o atur cobrats durant l’any 2019. (En el cas d’Agricultors i Ramaders certificats emesos pels compradors on hi figuren les retencions de l’1% o 2% que es realitzaren en el moment de fer les vendes.)
 • Certificats d’interessos Bancaris.
 • Fons Inversió rescatats, accions o obligacions venudes, etc…
 • Rebuts de I.B.I. i lloguers cobrats en cas de tenir Immobles arrendats. (Aportar certificat de retencions de lloguers).
 • Aportacions a Plans de Pensions. En cas de rescat, document indicatiu d’aquest.
 • Rendiments d’activitats econòmiques i empresarials en cas de ser empresaris. Pagaments fraccionats, retencions, factures gasoli agrícola i fertilitzants en cas de mòduls, nomines i TC pagats.
 • Documents de compra i venda en cas d’haver realitzat variacions patrimonials; venda d’un immoble, venda de valors bancaris, venda de Fons d’inversió….
 • Certificats d’amortització de capital i interessos bancaris en cas de disposar d’una hipoteca per la vivenda habitual. Factures per desgravacions rehabilitació.
 • Certificats donatius, ajuts maternitat i altres ingressos, com subvencions rebudes.

Menu