Deducció per lloguer i nou contracte

Post 71 of 260

Signar un nou contracte no impedeix aplicar la deducció per lloguer.

Si vostè és propietari d’un habitatge que té llogat amb un contracte formalitzat abans de 2015 i el seu inquilí obté uns ingressos ajustats, és molt possible que aquest gaudeixi d’una deducció en el seu IRPF, que pot ser de fins al 10,05% dels lloguers satisfets (amb una base màxima de deducció de 9.040 euros).

deduccion-alquiler

No obstant això, què passa si ara, transcorreguts tres o més anys des de la signatura d’aquest contracte, vostè negocia amb el seu inquilí un nou contracte amb augment de renda? Perdrà el seu inquilí el dret a gaudir d’aquest incentiu en formalitzar un nou contracte?

Doncs bé, tot i que se signi un nou contracte, el seu inquilí mantindrà el dret a la deducció. Hisenda ha flexibilitzat la seva postura i ara admet que, tot i que es formalitzi un nou contracte, si el lloguer amb el mateix inquilí es va iniciar abans de 2015, l’incentiu es manté.

IRPF. Si vostè té un habitatge llogat i el seu inquilí té dret a aplicar la deducció per lloguer, informi’l que podrà seguir aplicant-la encara que formalitzin un nou contracte sobre el mateix habitatge.

Font: Indicator

Menu