Un delegat de protecció de dades?

Post 80 of 226

Comprovi si la seva empresa ha de tenir un delegat.

El proper mes de maig començarà a aplicar-se una nova normativa en matèria de protecció de dades personals. I una de les novetats introduïdes per aquesta normativa és que algunes empreses han de tenir un delegat de protecció de dades:

  • Aquest delegat podrà ser un treballador de la mateixa empresa o un extern, i la seva funció serà assessorar l’empresa sobre les seves obligacions en matèria de protecció de dades i supervisar el seu compliment.
  • El delegat ha d’actuar amb independència i plena llibertat, per la qual cosa no podrà rebre instruccions sobre les seves tasques ni ser sancionat o acomiadat per fer la seva feina. Hauran de comptar amb un delegat les empreses que tractin “dades sensibles” (centres docents, centres sanitaris …), de manera que és aconsellable que comprovi si la seva empresa està obligada.

proteccion-datos

Recordeu, a més, que aquesta nova normativa introdueix altres novetats (per exemple, s’amplia la informació que s’ha de donar als afectats quan s’obtenen les seves dades personals).

Delegació de protecció de dades: El delegat de protecció de dades és una figura que introdueix la nova normativa de protecció de dades. Podrà ser un treballador de la mateixa empresa, però haurà de tenir coneixements jurídics i experiència en protecció de dades personals.

Consulteu-nos sobre la nova normativa de protecció de dades. Començarà a aplicar-se el proper mes de maig i introduirà importants novetats, com la figura del delegat de protecció de dades.

Font: Indicator

Menu