Despeses d’hipoteca

Post 3 of 434

El banc ha d’assumir el 100% de les despeses de gestoria

En les hipoteques anteriors a el 16 de juny de 2019 era habitual que el consumidor pagués totes les despeses, ja que el banc incorporava una clàusula que l’obligava a fer-ho. No obstant això, els tribunals van dictaminar que aquestes clàusules eren nul·les, i que el consumidor podia recuperar el 100% de les despeses registrals i el 50% de les despeses de notari i gestoria.

ebs2

Doncs bé, una recent sentència de Tribunal Suprem ha donat un pas més, i ha considerat que el banc ha d’assumir també el 100% de les despeses de gestoria. Per tant, si es planteja reclamar la devolució de les despeses de constitució de la hipoteca, inclogui en la seva reclamació els següents conceptes:

  • El 100% de les despeses de registre.
  • El 100% de les despeses de gestoria (i no només el 50%).
  • El 50% de les despeses de notari.


DESPESES DE TAXACIÓ

Respecte a les despeses de taxació, no hi encara cap sentència de l’Tribunal Suprem. No obstant això, cal esperar que apliqui el mateix criteri, i que es permeti al consumidor reclamar el 100%. per tant, d’entrada, reclámils en la seva totalitat.

L’assessorem sobre la possible recuperació de les despeses derivades de la formalització de la hipoteca.

Font: Indicator

Menu