Devolució del gasoil professional

L’article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, regula la devolució parcial de l’Impost sobre Hidrocarburs pel gasoil d’ús professional. Els beneficiats per aquest ús tenen fins al 31 de març per declarar davant Hisenda els quilòmetres fets en vehicles de transport, de manera que podran recuperar entre 50 i 2.450 euros per vehicle i any.

devolucion-gasoleo-profesional

La devolució del gasoil professional és aplicable als consums de vehicles de motor i conjunts de vehicles acoblats destinats exclusivament al transport de mercaderies per carretera, per compte d’altri o per compte propi, i amb un pes màxim autoritzat igual o superior a 7,5 tones.

Segons la Llei 38/1992, la devolució no sobrepassarà de la que correspondria a 50.000 litres de gasoil per vehicle i any. L’impost té dos trams, l’estatal i l’autonòmic. Així, les empreses de transport podran recuperar, en concepte de devolució per gasoil professional, per vehicle i any, durant 2016, entre 50 i 2.450 euros, que correspondrà a l’import equivalent a un consum màxim anual de 50.000 litres. La quantitat total dependrà de les comunitats autònomes on hi hagi fet els seus repostatges.

Com a mínim, es podrà recuperar 50 euros per vehicle i any, ja que tots els litres consumits tenen dret a devolució d’un euro per mil litres, corresponent al tram estatal de l’impost. Per aconseguir el màxim (2.450 euros), cal proveir en alguna de les set comunitats autònomes que apliquen el tram autonòmic més alt (48 euros per mil litres), equivalent a un consum màxim anual de 50.000 litres per vehicle i any.

Passos per a sol·licitar la devolució

Inscriure en el cens de beneficiaris de gasoil professional i de vehicles de la seva propietat:

  • Presentar a l’Administració Tributària una sol·licitud en la qual s’identifiqui tant el beneficiari titular del vehicle com la seva matrícula
  • Declarar, quan es tracti de transport de mercaderies per carretera, el número d’autorització concedida pel Ministeri de Foment per als vehicles als quals la normativa exigeix ​​aquesta autorització
  • Comunicar les dades a l’entitat financera i del codi de compte bancari, a la qual l’Agència Estatal de l’Administració Tributària efectuarà la transferència de les devolucions

Pagar els consums realitzats amb una targeta de gasoil professional: l’ús d’aquest mitjà específic de pagament implica automàticament la sol·licitud pel titular de la devolució de l’impost.

Tots els beneficiaris amb dret a devolució hauran de presentar, a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (www.agenciatributaria.gob.es), una declaració anual, dins el primer trimestre de l’any següent a la finalització de l’any natural, amb els quilòmetres recorreguts, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior, ajustada al format electrònic.

Menu