Disposició del pla de pensions

Post 53 of 434

Es pot fer de manera anticipada com a conseqüència de la crisi sanitària

Les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada pel Covid-19 poden, de forma excepcional, disposar de part de diners dipositats en els seus plans de pensions.

ebs

En concret, poden fer-ho:

  • Els aturats com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ ocupació (ERTO).
  • Els empresaris titulars d’establiments l’obertura a l’públic s’hagi vist suspesa.
  • Els autònoms que s’hagin vist obligats a cessar en la seva activitat.

La sol·licitud del cobrament de el pla de pensions pot fer-se fins el 14 de setembre de 2020, i l’import màxim que pot retirar-se és, en general, la pèrdua d’ingressos derivada de la crisi sanitària.

Beneficis fiscals
Recordeu que les quantitats retirades que procedeixin d’aportacions realitzades abans de 2007 gaudeixen d’una reducció en l’IRPF (tot i que amb certes limitacions). Per això, abans de realitzar la disposició, convé analitzar si interessa o no retirar aquestes aportacions més antigues.

Els nostres professionals analitzaran quina és la millor manera de disposar del seu pla de pensions

Font: Indicator

Menu