Distribució irregular “forçada”

Post 35 of 434

Com es recuperen les hores no treballades?

Com a conseqüència de l’COVID-19, en moltes empreses els treballadors no van poder fer teletreball es va imposar el gaudi de un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020.

ebs

Si es troba en aquesta situació, vegi com ha d’actuar per pactar amb la seva plantilla la recuperació de les hores no treballades (recuperació que haurà de realitzar-se fins al 31 de desembre de 2020).

  • Haurà negociar la recuperació amb els representants dels treballadors en un període de consultes amb una durada màxima de set dies.
  • En l’acord assolit, el preavís amb el qual el treballador haurà de conèixer la data i l’hora en què haurà de recuperar les hores no podrà ser inferior a cinc dies.
  • Si no s’arriba a cap acord, la seva empresa sí que pot notificar de forma unilateral les condicions de la recuperació (respectant el preavís mínim de cinc dies indicat).

LÍMITS
En tot cas, la recuperació no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari (dotze hores) i setmanal (un dia i mig, o dos dies per menors de 18 anys) previstos a la llei (o els que prevegi el conveni col·lectiu).

L’ajudarem a planificar la recuperació de les hores no treballades com a conseqüència del permís especial obligatori.

Font: Indicator

Menu